Zarówno szczepionka Pfizer/BioNTech, jak i szczepionka firmy Moderna, oparte są na tej samej technologii mRNA. Szczepionki te nie zawierają cząstek nieaktywnego wirusa lecz fragment RNA wywołujący taką samą reakcję układu odpornościowego, jak kontakt z prawdziwym patogenem.

CDC podkreśla, że szczepionki Pfizer/BioNTech i Moderna "nie są zamiennikami", ale - "w wyjątkowych sytuacjach" jeśli "nie można ustalić, jaką szczepionkę podano w pierwszej dawce, albo szczepionka podana w pierwszej dawce nie jest dostępna, wówczas dostępna w danej chwili szczepionka mRNA może być podana (szczepionej osobie) po co najmniej 28 dniach od otrzymania przez nią pierwszej dawki" - głoszą wydane w czwartek wytyczne. 

"Jeśli dwie dawki różnych szczepionek mRNA na COVID-19 zostaną podane w takiej sytuacji (lub gdy stanie się to nieumyślnie), wówczas rekomenduje się, by nie podawać już żadnej dodatkowej dawki jednej z tych szczepionek" - podkreśla CDC.

CDC przyznaje, że "bezpieczeństwo i skuteczność" w przypadku otrzymania po jednej dawce obu szczepionek "nie mogą być oszacowane".

Jednocześnie Centra podkreślają, że należy podjąć "wszelkie wysiłki", by każda osoba otrzymała dwie dawki tej samej szczepionki.

CDC podkreśla, że może zaktualizować wytyczne w przypadku pojawienia się informacji o nowych szczepionkach na COVID-19.