26 lutego ukazał się jednolity tekst rozporządzenia ws. obostrzeń wprowadzonych w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce, w którym znalazły się m.in. nowe regulacje dotyczące zakrywania nosa i ust.

Dotychczas wywiązywać się z obowiązku zakrywania nosa i ust w miejscach publicznych można było poprzez zasłanianie nosa i ust chustami, szalami albo kominami oraz przyłbicami stosowanymi jako jedyna osłona nosa i ust. Od 27 lutego jest to wykluczone - rozporządzenie nakazuje bowiem stosowanie w tym celu wyłącznie maseczek. Rozporządzenie nie precyzuje jednak jakiego rodzaju maseczki należy stosować - co oznacza, że dopuszczalne jest noszenie maseczki materiałowej.

Resort zdrowia w związku z wprowadzonymi zmianami rekomenduje jednak noszenie lepiej chroniących masek chirurgicznych (jednorazowych) lub masek z filtrem (FFP2 i FFP3).

Przed pojawieniem się rozporządzenia z 26 lutego główny doradca premiera ds. walki z COVID-19, prof. Andrzej Horban sugerował, że minister zdrowia wprowadzi obowiązek noszenia maseczek chirurgicznych - ostatecznie jednak do tego nie doszło.

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy czy po zmianie wytycznych dotyczących maseczek zaczęli nosić lepiej chroniące maseczki chirurgiczne lub maseczki z filtrem.

Na tak zadane pytanie odpowiedzi "Tak" udzieliło 21,5 proc. respondentów.

Odpowiedzi "Nie" udzieliło 36 proc. ankietowanych.

30,6 proc. respondentów stwierdziło, że tego typu maski nosiło już wcześniej.

3,8 proc. ankietowanych zadeklarowało, że nie nosi masek w przestrzeni publicznej.

8,1 proc. nie słyszało o zmianie wytycznych ws. masek.

O zmianie wytycznych ws. masek nie słyszeli najczęściej najmłodsi ankietowani (grupa 18-24) - w tej grupie odsetek osób, które deklarują, że nie są świadome zmiany przepisów wyniósł 10,9 proc. oraz mieszkańcy wsi (11,8 proc.), a także osoby z wykształceniem podstawowym/gimnazjalnym (11,9 proc.) i wykształceniem zawodowym (14,9 proc.).

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 2.03-3.03.2021 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.