Partnerem relacji jest Philips Polska

„Czy polska służba zdrowia jest gotowa na stojące przed nią wyzwania?" – zastanawiali się eksperci podczas panelu pod tym hasłem, który odbył się w ramach Forum Ochrony Zdrowia. Wniosek był jeden: w naszym systemie ochrony zdrowia konieczne są zmiany.

Kierunek: informatyzacja

Wybuch pandemii SARS-CoV-2 był zaskoczeniem dla systemów ochrony zdrowia na całym świecie. Również w Polsce, chociaż z rozprzestrzenieniem się Covid-19 poradziły sobie zarówno oddziały zakaźne jak i niedoinwestowany sanepid. Kluczowe jest jednak, by wyciągnąć wnioski na przyszłość.

– Brakuje strategicznego myślenia. W kwestii zwalczania chorób zakaźnych od lat decyduje polityka, a nie lekarze – podkreślał prof. Tomasz Grodzicki, prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum.

Na paraliż w systemie ratownictwa medycznego zwrócił uwagę dr Artur Zaczyński, zastępca dyrektora ds. medycznych w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie. – Ratownicy nigdy nie jeździli do pacjentów z gorączką, teraz muszą to robić. W dodatku duża część z tych pacjentów potrzebowała izolatki, to zablokowało system – wskazał prof. Tomasz Grodzicki.

Do tego dochodziły braki sprzętowe. – W wielu przypadkach mieliśmy do czynienia z niewystarczającym poziomem wdrożenia nowych technologii, które odciążyłyby specjalistów, w tym brakami kardiomonitorów, tomografów, ultrasonografów – zauważył Michał Kępowicz, dyrektor ds. relacji strategicznych w Philips Health Systems.

– Nie wyciągnęliśmy wniosków z epidemii HIV i AIDS – dodawał Jarosław Chmielewski z Biura Rzecznika Praw Pacjenta. Podkreślał, że od marca do czerwca jego biuro zanotowało wzrost liczby skarg od pacjentów. – Ludzie bardzo często skarżyli się na brak możliwości kontaktu z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej – mówił.

Czy zatem jest szansa na to, by system ochrony zdrowia szybko wsparły rozwiązania z zakresu telemedycyny?

– Informatyzacja ochrony zdrowia poszła na przód, e-recepta zaczęła działać. Technologie wspomagają proces leczenia, ograniczają też konieczność bezpośredniego kontaktu z lekarzem – zauważył dr Zaczyński.

Autopromocja
Wyjątkowa okazja

Roczny dostęp do treści rp.pl za pół ceny

KUP TERAZ

Prof. Grodzicki wskazał jednak na bariery dotyczące upowszechnienia telemedycyny. – Małe prowincjonalne szpitale nie mają potencjału, by wprowadzić takie rozwiązania. Podobnie z pacjentami – jest grupa pacjentów, których na telemedycynę stać i tych, przeważnie starszych, których nie stać – podkreślał.

Bariery do pokonania

Pacjenci i lekarze chcą jednak korzystać z nowych technologii.

– Barierą w tym jest często kwestia edukacji w zakresie korzystania z tego typu narzędzi. Potwierdzają to także dane płynące z naszego raportu Future Health Index 2020. 59 proc. młodych pracowników służby zdrowia wskazuje szkolenia z zakresu nowych technologii jako kluczowe elementy skutecznego wykorzystania cyfrowych danych medycznych pacjentów – mówił Michał Kępowicz z Philips.

– W dodatku mnogość systemów używanych w ochronie zdrowia powoduje, że nie mamy kompletu informacji, interoperacyjności, co również pokazują wyniki wspomnianego raportu: 62 proc. młodych przedstawicieli personelu medycznego uważa, że intreoperacyjność platform powinna zostać zwiększona, aby zapewnić wykorzystanie pełnego potencjału danych medycznych – dodał Michał Kępowicz.

Znaczna grupa Polaków cierpi na choroby przewlekłe. Pandemia zakłóciła proces diagnozowania i leczenia tych osób. Jak sprawić, by ci pacjenci byli prawidłowo leczeni w warunkach trwającej jeszcze pandemii? – Powinno być tak jak u stomatologów, gdzie każdy pacjent jest traktowany jako potencjalnie zakażony – proponował Jarosław Chmielewski.

Jakie jest zatem największe wyzwanie stojące przed służbą zdrowia w tej chwili? – Musimy być przygotowani na przyjęcie zwiększonych zachorowań na Covid, nie zapominając o stanach przewlekłych – mówił dr Zaczyński. Michał Kępowicz zwrócił uwagę, że niezwykle istotne jest systematyczne poprawianie świadomości zdrowotnej wśród Polaków i budowanie kapitału społecznego. Jego zdaniem osoby funkcjonujące w systemie (politycy, medycy, naukowcy i biznes) powinny zadbać o to, aby stworzyć środowisko współpracy oraz wzajemnego poszanowania i zaufania.

– To, co możemy sobie dać, to życzliwość zrozumienie i wzajemna pomoc – podkreślał Jarosław Chmielewski. Natomiast prof. Grodzicki wskazał na problem, którego rozwiązanie jest, jak sam podkreślał, utopią: – Chciałbym, żeby służbą zdrowi zaczęli zarządzać fachowcy i żeby przestało być to elementem przetargów politycznych.

Partnerem relacji jest Philips Polska