Dane przedstawione przez prefekta dotyczą wyłącznie Stolicy Apostolskiej, czyli dotyczą stanu finansów Kurii Rzymskiej, nie Watykanu i jego instytucji, takich jak poczta czy Muzea Watykańskie i bank IOR.

Deficyt budżetowy jest o 14,4 mln euro niższy niż w 2019 r.: 64,8 mln euro w 2020 r. wobec 79,2 mln euro w roku poprzednim. Bilans roku 2020 jest nieco lepszy niż najlepszy z zakładanych scenariuszy po wybuchu pandemii - informuje portal vaticannews.va.

Przychody z inwestycji finansowych były w zeszłym roku niższe o 51,8 mln euro. Oznacza to, że zeszłoroczny deficyt wynosił 11,1 mln euro, a tegoroczny 66,3 mln euro. Według portalu ogólny obraz finansów Watykanu, wliczając inne jednostki poza Kurią Rzymską, jest nieco gorszy. Według prefekta wynika to z faktu, iż instytucje Stolicy Apostolskiej nie są nastawione na zysk i wiele z nich przynosi straty, ponieważ świadczą usługi, które nie są w pełni finansowane.

Guerrero chwali władze Watykanu, które „zachowały się odpowiedzialnie" i zredukowały wydatki. A byłyby one jeszcze niższe, gdyby nie 6,7 mln euro nadzwyczajnych wydatków związanych z Covidem i dodatkowe 3,5 mln ujęte w wydatkach bieżących. Jak zauważa dalej Prefekt Sekretariatu ds. Ekonomii, niektóre urzędy watykańskie nie tylko ograniczyły własne wydatki, ale także zwiększyły swój wkład w potrzeby Kościołów lokalnych poważnie dotkniętych pandemią - pisze portal.

Najbardziej zauważalną redukcją budżetu jest redukcja kosztów. W porównaniu do 2019 r. w różnym stopniu ograniczono wszystkie pozycje wydatków. Zmniejszono wydatki na podróże i wydarzenia o 6,2 mln euro, czyli o 75 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Wiele prac konserwacyjnych zostało odłożonych w czasie, co spowodowało zmniejszenie wydatków o 4,6 mln. Nuncjatury zmniejszyły swoje wydatki o 4 mln, podobnie jak usługi doradcze, które zredukowano o 1,6 mln euro, czyli o 19 proc. Jedyną pozycją, która nie uległa zmniejszeniu, były podatki, płacone praktycznie na tym samym poziomie co w roku ubiegłym, czyli 18,8 mln euro.