Piotr Bodył-Szymala

Piotr Bodył-Szymala

Sprawy frankowe a kurs średni NBP

Można krytykować ostatnie wyroki SN i jego pomysł na przywrócenie równowagi kontraktowej w umowach frankowych, ale trzeba przedstawić inny, a nie tylko gloryfikować teorię o darmowym kredycie dla niektórych.

O praktykowaniu sprawiedliwości w sporach sądowych

Sprawy frankowe są podobne, ale nie takie same. Kiedyś przeminą i nie warto obniżać na ich kanwie standardów prawa do sądu. Jeśli prawo to zautomatyzujemy, to nic nie stanie na przeszkodzie, aby spory rozstrzygała sztuczna inteligencja.

Bodył-Szymala, Zawadzińska-Kanadys: Rozliczenie frankowicza z bankiem

W wyroku z 16 marca br. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej podkreślił kilkakrotnie, że głównym celem dyrektywy 93/13 jest przywrócenie równowagi pomiędzy stronami, nie zaś karanie przedsiębiorcy.

Piotr Bodył-Szymala: Duży depozyt dużym problemem Rosjanina

Lista pytań o należyte stosowanie reguły, ograniczające możliwość deponowania w UE pieniędzy przez nierezydentów z Rosji, jest długa.

Na uchwałę czekają frankowicze i banki

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego wyraźnie zauważa problem prawny wzajemnych rozliczeń stron po upadku umowy, nie z perspektywy konsumenta, ale też z perspektywy banku. Izba Cywilna SN nie wyjaśni wszystkich wątpliwości w sprawach frankowych, ale i tak będzie to uchwała porządkująca wiele zagadnień.

Piotr Bodył-Szymala: Belgijski pasażer na gapę a sprawa frankowa

Czy sprawa belgijskich „gapowiczów”, którzy jechali pociągiem bez biletu, może istotnie wpłynąć na sądowe spory „frankowe”?

Student wygrywa z Facebookiem, Unia zwiększa ochronę naszych danych

Unia zwiększa ochronę prawną procesu przetwarzania naszych danych osobowych. O skutkach ostatniego wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE pisze prawnik.