Aleksander Łaszek

Aleksander Łaszek

Gospodarka w obliczu starzenia się społeczeństwa. Debata TEP i „Rzeczpospolitej”

Według projekcji ONZ, do 2050 roku liczba mieszkańców Polski w grupie wieku 25-64, czyli tych charakteryzujących się większą aktywnością na rynku pracy, spadnie o ponad 6 milionów. Już dziś rynek pracy w Polsce jest jednym z najciaśniejszych w Europie, a jak podsumował główny ekonomista Pracodawców RP Kamil Sobolewski w ciągu najbliższych 30 lat przeciętnie każdego dnia roboczego z rynku pracy będzie znikać 1000 osób w wieku produkcyjnym.

Walka o klimat wyzwaniem strategicznym firm

Jak wynika z badania Deloitte Sustainable Behaviors Survey, już ponad połowa osób na świecie obawia się zmian klimatycznych.

Zmarnowana szansa

Polski Ład jest zmarnowaną szansą na przemyślaną reformę finansowania samorządów, która ułatwiłaby im stabilne finansowanie inwestycji i usług publicznych.

Aleksander Łaszek: Populizm kosztowniejszy od ratowania gospodarki

Gruntownego przeglądu wymaga zarówno strona dochodowa, jak i wydatkowa polskich finansów publicznych. I to powinien być punkt wyjścia do ich naprawy, a nie uznaniowe dociążanie wybranych sektorów.

TEP: Wetowanie budżetu UE jest szkodliwe, a argumentacja fałszywa

Zwiększanie dobrobytu naszego społeczeństwa wymaga budowy nowoczesnej, innowacyjnej i odpornej gospodarki. A to wymaga otwartości na świat oraz rządów prawa. Otwartość umożliwia firmom daleko idącą specjalizację i wzrost wydajności, a rządy prawa chronią obywateli i firmy przed uznaniowymi działaniami władz.

Pora na reformy

Po pandemii Covid-19 Polska potrzebuje nie rosnącej ingerencji państwa w gospodarkę, ale reform, które stworzą dla firm dobre warunki do inwestowania i zatrudniania.

Dobra i zła wiadomość w prognozach Komisji Europejskiej

Według opublikowanej wczoraj prognozy Komisji Europejskiej spadek PKB w Polsce w 2020 roku ma być jednym z najmniejszych w UE. To dobra wiadomość. Jednocześnie jednak Komisja oczekuje, że odbicie w Polsce w 2021 roku będzie jednym ze słabszych w UE.

Aleksander Łaszek: Które składki to podatki?

Politycy lubią fikcyjne składki, bo są mniej widoczne od podatków, choć tak samo ograniczają wolność gospodarczą.

Głośne obniżki i ciche podwyżki podatków

Polski system podatkowy wymaga zmian, ale nie powinny być one robione pod publiczkę tuż przed wyborami, bo nie sprzyja to przemyślanym decyzjom.

Test lewej nogi

Urzędnicy nie są kompetentnymi osobami, by oceniać, co jest, a co nie jest ponoszeniem ryzyka biznesowego, stanowiącym ostateczny wyznacznik przedsiębiorcy.