Piotr Litka

Raport specjalny. Skrzywdzeni w Kościele w czasach PRL

W czasach PRL władze państwowe zajmowały się co najmniej 121 sprawami, w których doszło lub mogło dojść do wykorzystania seksualnego małoletnich przez osoby związane z Kościołem – ustaliliśmy w wyniku pionierskiej kwerendy archiwalnej. Te dane stanowią punkt wyjścia do oszacowania idącej w tysiące liczby ofiar faktycznie dokonanych takich przestępstw.

Tomasz Krzyżak, Piotr Litka: Niewidziane działania Jana Pawła II

Do 1983 r. w kościelnym prawie przestępstwo pedofilii nie było zagrożone karą wyrzucenia księdza.

Tylko w "Rzeczpospolitej": Lista księży podejrzanych i skazanych za przestępstwa seksualne w czasach PRL

Ponad tysiąc dzieci zostało seksualnie wykorzystanych przez duchownych i świeckich pracujących w Kościele katolickim w Polsce w latach 1944-1989. Oto lista 121 zidentyfikowanych przez naszych dziennikarzy przypadków i ich sprawców.

Pedofilia. Ogromna skala krzywd w Kościele

Co najmniej 1100 małoletnich mogło zostać w okresie PRL wykorzystanych seksualnie przez duchownych i świeckich pracujących w Kościele. Sprawcami tych przestępstw było ok. 300 osób.

Grzechy polskiego Kościoła. Potrzebny rachunek sumienia

Niektórzy przestępcy w sutannach krzywdzili dzieci przez trzy lub nawet cztery dekady. O tym, co robią, często wiedziały komunistyczne władze.

Skompromitować kardynała Sapiehę. Dokumenty bezpieki prawdopodobnie sfałszowano

Wątpliwe, a wiele wskazuje na to, że wręcz sfałszowane przez funkcjonariusza UB, dokumenty wykorzystano do dyskredytacji kard. Adama Sapiehy – metropolity krakowskiego i opiekuna Karola Wojtyły.

Ubecka mistyfikacja z pomocą donosiciela w sprawie kardynała Sapiehy

Dokumenty, w których opisano erotyczne wyczyny kard. Adama Sapiehy, są nie tylko wątpliwe, ale także z dużym prawdopodobieństwem sfałszowane. Szczegóły ujawniamy we wtorkowym wydaniu „Rzeczpospolitej”.

Czy ksiądz Saduś na pewno był pedofilem?

Na podstawie dokumentów IPN nie da się postawić tezy, że kardynał Karol Wojtyła ukrywał za granicą księdza Bolesława Sadusia, który krzywdził dzieci. Nie ma w ogóle żadnej pewności co do tego, że ów duchowny był pedofilem.

Jak kardynał Karol Wojtyła kontrolował pedofila

W ostatnich dniach rozpętała się spora burza wokół Jana Pawła II. W telewizyjnym reportażu oraz wychodzącej właśnie książce – w oparciu o cztery przypadki – postawiona została mocna teza, że Karol Wojtyła doskonale wiedział o pedofilii duchownych i nic z tym nie robił.

Ksiądz ekshibicjonista na przystanku. Historia Jerzego M.

W końcu lat 70. ubiegłego wieku do Komendy Miejskiej Milicji Obywatelskiej pod Krakowem dotarły informacje na temat kapłana, który niedaleko jednej z miejscowych szkół podstawowych obnażał się przed uczennicami.