Tomasz Ludwik Krawczyk

Tomasz Ludwik Krawczyk

Tomasz Ludwik Krawczyk: Trzeba jeszcze ukarać ofiary

Państwo polskie do oczywistej krzywdy wyrządzonej właścicielom nieruchomości dołożyło co najmniej trzy kolejne.

Tomasz Ludwik Krawczyk: Quazi stan nadzwyczajny będzie droższy niż stan nadzwyczajny

Obecne władze państwowe konsekwentnie odmawiają wprowadzenia w Polsce jednego ze stanów nadzwyczajnych, w tym narzucającego się w zaistniałych okolicznościach, stanu klęski żywiołowej. Tomasz Ludwik Krawczyk

Tomasz Ludwik Krawczyk: dekret warszawski nie zniknie

Próba wepchnięcia do grobu dekretu warszawskiego ma służyć jedynie uchwaleniu aktu prawnego, który reprywatyzacji będzie dotyczył tylko z nazwy, a w rzeczywistości zamknie drogę do odzyskania zrabowanego mienia – zauważa prawnik.

Inwestycje drogowe: prawa właścicieli nieruchomości

Właściciel nieruchomości, który chce mieć jakikolwiek wpływ na budowaną obok obwodnicę, musi wziąć czynny udział w postępowaniu środowiskowym.

Co robić gdy sąsiad wycina drzewa

Zasadą jest, iż wycinka drzewa lub krzewu wymaga zezwolenia właściwego organu. Od zasady tej istnieje wiele wyjątków.

Jak wpłynąć na częstszy wywóz śmieci z posesji

Nakładanie na właściciela nieruchomości uchwałą rady gminy obowiązków dotyczących gospodarki odpadami nieprzewidzianych ustawą jest pozbawione podstawy prawnej.

Skutki wpisania budynku do gminnej ewidencji zabytków

Choć wpis do gminnej ewidencji zabytków nie jest decyzją administracyjną, a zarządzeniem, to jednak podlega kontroli jako akt organu jednostki samorządu terytorialnego podejmowany w sprawach z zakresu administracji publicznej.

Rozszerzenie strefy płatnego parkowania

Pani Maria Sąsiedzka nie zgadza się ani z karą za nieuiszczenie opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania pod swoim biurem, ani z wprowadzeniem strefy płatnego parkowania pod swoją pracą. Co może zrobić w takiej sytuacji?