Paweł Bieżuński

Paweł Bieżuński

Paweł Bieżuński: Rozwody jednak nie do wznowienia

Rozpoznanie sprawy przez sąd w niewłaściwym składzie nie stanowi przesłanki wznowienia postępowania.

Przedawnienie ws. frankowiczów nie będzie proste

Dopuszczoną przez sąd unijny sankcję trzeba osadzić w polskim porządku prawnym. Choć wyrok TSUE wiele kwestii wyjaśnił, to jednocześnie inne skomplikował.

O hipotece trzeba poinformować - Paweł Bieżuński o obowiązkach dłużnika hipotecznego przy okazji sprawy Mariana Banasia

Wierzyciel ma roszczenie o zapłatę, ale dłużnik odpowiada tylko za sumę i przedmiot zabezpieczenia.

Paweł Bieżuński o bankowych tytułach egzekucyjnych: nie należy oczekiwać wznowienia spraw

Funkcjonować może nawet kilka milionów bankowych tytułów egzekucyjnych. Wznowienie postępowań o nadanie klauzuli wykonalności choćby w części spraw byłoby sporym problemem – zauważa ekspert.

Paweł Bieżuński: Rejestr zastawów wymaga poprawek

Skarb Państwa ryzykuje. Może bowiem odpowiadać, jeśli wierzyciel w wyniku wadliwego działania rejestru utraci zastaw – uważa ekspert.

Umowy gospodarcze: korzyść z własnych błędów to nadużycie

Prawo nie chroni interesów kontrahentów podmiotu, który po latach wykonywania umowy zarzuca jej nieważność z przyczyn po jego stronie – pisze prawnik.

Wycena nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego a operat szacunkowy

Twierdzenie, że rzeczoznawca majątkowy, który określa wartość nieruchomości w innej formie niż operat szacunkowy, narusza standardy zawodowe, jest pozbawione podstaw prawnych – pisze ekspert.

Co komornik może zająć u przedsiębiorcy

Minister sprawiedliwości na swojej stronie internetowej poinformował o zawieszeniu w czynnościach komornika. Postawiono mu bowiem zarzuty w związku z zajęciem surowców i narzędzi spółki niezbędnych w procesie produkcyjnym.

Komornik sądowy jako podatnik VAT

Komornik sądowy zajmuje się przymusową egzekucją świadczeń. Jest więc organem władzy publicznej, co wyklucza go z grona podmiotów zobowiązanych do rozliczania podatku od towarów i usług. Minister finansów uważa jednak inaczej.

Wyrok nie powstrzyma banku

Nie ma szans, by po publikacji wyroku Trybunału sądy przestały nadawać bankowym tytułom egzekucyjnym klauzule wykonalności – zauważa ekspert Paweł Bieżuński.