Łukasz Kozłowski

Składki ZUS 2020: największy wzrost od 7 lat

W 2020 r. możemy spodziewać się znaczącego wzrostu poziomu składek na ubezpieczenia społeczne płaconych przez osoby prowadzące działalność gospodarczą. Jak wynika bowiem z przedstawionych przez rząd prognoz makroekonomicznych, zawartych w założeniach projektu budżetu państwa na 2020 r., przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wyniesie w przyszłym roku 5227 zł.

Państwo, które nic nie wie

By podejmować racjonalne decyzje dotyczące otaczającej nas rzeczywistości gospodarczej, polskie władze publiczne muszą zacząć ją wreszcie wyraźnie widzieć, zamiast działać po omacku.

Państwo popsuło, więc niech naprawi

Zmiana reguł gry nie powinna działać wstecz, ale odnosić się wyłącznie do tego, co będzie się działo po wprowadzeniu jej w życie.

Fundusz Pracy czy państwa

Fundusz zamienił się w skarbonkę opatrzoną napisem „stłuc w razie potrzeby". Przy czym politycy tłuką ją niemiłosiernie z coraz większą częstotliwością.

Łukasz Kozłowski: Deficyt emerytalny też jest kosztowny

Średnio 4960 zł rocznie płaci każdy zatrudniony na pokrycie luki finansowej w systemie ubezpieczeń społecznych i przywileje emerytalne różnych grup zawodowych.

Brexit a sprawa polska

Skuteczną strategię i taktykę działania, która może zagwarantować neutralizację negatywnych skutków Brexitu dla Polski, należy budować, opierając się na rozsądku, a nie na nadziei – piszą eksperci Pracodawców RP.

Łukasz Kozłowski: Po co regulować, skoro można zniszczyć

Zamiast uregulować rynek pośredników kredytowych, rząd zdecydował się go rozbić tępą siekierą zakazu pobierania prowizji od banków.

Okropni przedsiębiorcy znów uratowali Polskę

Gdyby premier Morawiecki chciał podziękować komuś za to, że spowalniający wzrost polskiej gospodarki zatrzymał się w skali całego roku 2016 powyżej, a nie poniżej 2 proc., to możemy wskazać środowisko, któremu to zawdzięcza.

Łukasz Kozłowski: Desperacja emerytalna

Obniżenie wieku emerytalnego jest jedną z najgorszych decyzji, jakie mógł podjąć polski parlament. Obecnym i przyszłym pokoleniom Polaków przyjdzie za nią zapłacić wysoką cenę.

Łukasz Kozłowski: Uwolnijmy potencjał rynku pracy

Jedynie dwie trzecie Polaków w wieku produkcyjnym wykonuje jakąkolwiek pracę. W Szwecji ten odsetek sięga 80 proc. – pisze ekspert Pracodawców RP.