Łukasz Bernatowicz

Nowe prawo budowlane: uproszczenie i przyspieszenie

Celem nowelizacji Prawa budowlanego jest uproszczenie i przyspieszenie procesu inwestycyjno-budowlanego, a także poprawa stabilności rozstrzygnięć.

Łukasz Bernatowicz o komisji weryfikacyjnej ws. reprywatyzacji

Wystarczyłoby przecież, żeby komisja weryfikacyjna składała się z sędziów i prawników z wiedzą i doświadczeniem w reprywatyzacji. Jedna patologia nie zastępowałaby wówczas drugiej – uważa prawnik

Łukasz Bernatowicz o dekrecie Bieruta

Dekret Bieruta w praktyce nie służył sprawnej odbudowie stolicy ze zniszczeń wojennych, lecz skomunalizowaniu tysięcy nieruchomości należących do mieszkańców Warszawy, bez jakiejkolwiek rekompensaty – pisze prawnik.

Nowelizacja ustawy deweloperskiej: zamach na wolność gospodarczą

Dopiero po zrealizowaniu kolejnych etapów inwestycji deweloper otrzyma pieniądze z banku. To zamach na wolność gospodarczą – pisze ekspert BCC Łukasz Bernatowicz.

Jakie są klauzule prospołeczne w przetargach

Zamawiający może dodać do opisu zamówienia wymóg, by przy jego wykonywaniu zatrudnione zostały osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.

Leasing - jakie są niebezpieczeństwa

Leasing oprócz oczywistych zalet stwarza pewne niebezpieczeństwa, których nawet przy najwyższej staranności nie da się wykluczyć.

Spółka z o.o.: co zrobić, gdy wspólnicy są w konflikcie

Wspólnicy spółki z o.o. powinni zmierzać do osiągnięcia wspólnego celu. Zdarza się jednak czasami, że są w permanentnym konflikcie, który uniemożliwia podejmowanie istotnych decyzji.Co wtedy zrobić?

List przewozowy: Kto zapłaci za przesyłkę

Jeśli list przewozowy nie został wystawiony, a także gdy został wystawiony, jednak przewoźnik nie przekazał go odbiorcy, odpowiedzialność adresata przesyłki za zapłatę przewoźnego i innych opłat nie powstaje.

Co powinna zmienić „konstytucja przedsiębiorców"

Organy państwowe zbyt pochopnie szafują karami pieniężnymi, zamiast stosować pouczenia, które przecież również mogą prowadzić do osiągnięcia właściwych efektów, a nie niosą z sobą tak daleko idących konsekwencji – ocenia radca prawny, ekspert BCC.

Potrącenie jako forma powodująca wygaśnięcie zobowiązania

Potrącenie, zwane kompensacją, to jedna z form powodująca wygaśnięcie zobowiązania. Polega na umorzeniu wzajemnych wierzytelności poprzez zaliczenie wartości jednej wierzytelności na poczet drugiej.