Jarosław Janecki

Jarosław Janecki

Jarosław Janecki: Wyzwania dla zarządzających długiem

Wyraźnie powiększa się zadłużenie Polski, która pod tym względem nie wyróżnia się pozytywnie na tle innych krajów. A koszt długu na świecie rośnie...

Jarosław Janecki: Polska na długiej majówce

Tegoroczna wyjątkowo długa, podwójna majówka nie zaszkodzi gospodarce, co innego wprowadzenie czterodniowego tygodnia pracy.

Jarosław Janecki: Inflacja bije we wzrost gospodarczy

Im dłużej będzie utrzymywała się wysoka inflacja, tym bardziej odczuwalne będą jej skutki i bardziej bolesna będzie walka o jej ograniczenie.

Jarosław Janecki: Dylematy przy korzystaniu z instrumentów polityki pieniężnej

W przypadku strukturalnych operacji otwartego rynku i interwencji walutowych zapisy „Założeń polityki pieniężnej" nie są dostatecznie precyzyjne, powodując niedomówienia interpretacyjne i problemy kompetencyjne.

Jarosław Janecki: NBP powinien wreszcie zacząć walczyć z inflacją

Rekordowo wysoka inflacja w Polsce – najwyższa w UE – stanowi zasadniczy test dla władz monetarnych. Konieczne jest podwyższenie stóp procentowych.

Uwaga na ryzyka inflacyjne

W ostatnich miesiącach pojawia się coraz więcej czynników przemawiających za wzrostem inflacji. Odnosi się to zarówno do czynników zewnętrznych, jak i wewnętrznych.

Towarzystwo Ekonomistów Polskich: Zamykanie firm powinno być ostatecznością

Polska gospodarka znajduje się w historycznie najtrudniejszej sytuacji od przełomu z lat 1989/90. Kryzys, z którym mamy do czynienia jest niezwykle poważny. W krytycznej sytuacji znajduje się służba zdrowia, rośnie prawdopodobieństwo długotrwałej recesji w większości branż gospodarki, a finanse publiczne znajdują się w coraz większej zapaści.

Jarosław Janecki: Skutki uboczne QE

Programy QE znajdują dziś poparcie wielu ekonomistów. Tymczasem, jak z każdym lekiem, należy pamiętać, kiedy i jak można go stosować. Warto zastanowić się nad niektórymi działaniami ubocznymi takiej kuracji.

Potrzeba zmian w polityce pieniężnej

Polityka pieniężna może wpływać jedynie na przyszłość. Tego nie można zapisać w założeniach, ale zastanowić się można nad stopniem otwartości członków RPP – pisze ekspert.

Zmieńmy cel inflacyjny

Kolegialność działania RPP wpływa na wydłużenie procesu decyzyjnego i wzrost ryzyka spóźnienia się z właściwą decyzją – pisze ekonomista Societe Generale w polemice z Andrzejem Rzońcą.