Jerzy Hausner

Hausner, Gronicki: Zaczęły się schody

Wbrew temu, co głosi rządzący obóz, to nie inflacja ma charakter przejściowy, ale obecne silne ożywienie. Przewidujemy głębokie obniżenie dynamiki produkcji na przełomie lat 2021/2022. A nawet możliwość przejściowej recesji w tej sferze gospodarki.

Jerzy Hausner: Elementarny brak koordynacji

Polityka gospodarcza powinna być finezyjnie zaprojektowana i zsynchronizowana. W szczególności dotyczy to relacji między polityką fiskalną, pieniężną, makroekonomiczną i przemysłową.

Krajobraz po bitwie

Wiele z kompetencji pracowników, które były już zaawansowane, zostało w pandemii wytraconych. Ich szybkie odtworzenie nie będzie proste. Firmy czeka kolejne przestawienie i budowa nowej kultury organizacyjnej.

Hausner, Wygnański: Pozorowane partnerstwo

W dokumencie, który będzie podstawą do podziału pieniędzy z Unii w perspektywie budżetowej 2021–2027, brak pogłębionej refleksji o rozwoju Polski w XXI wieku i stojących przed nami najważniejszych wyzwaniach rozwojowych.

Mirosław Gronicki, Jerzy Hausner: Punkt zwrotny

Przy obecnej skali spowolnienia nie ujawniają się jeszcze silnie negatywne konsekwencje i zagrożenia związane z równowagą makroekonomiczną.

Możemy wpaść w stagflację

W 2021 roku deficyt finansów publicznych będzie wyższy od progu 3 proc. PKB. A jeśli gospodarka bardziej zwolni, może to być nawet 4,5 proc. PKB – ostrzegają ekonomiści.

Trudne czasy, trudne wybory

Gospodarka światowa słabnie i wchodzi w fazę cyklicznego wyhamowania. Z pewnym opóźnieniem podobnie reaguje gospodarka polska.

Sytuacja i perspektywy rozwoju gospodarki Polski. Debata ekspertów

O sytuacji i perspektywach rozwoju gospodarki Polski dyskutują eksperci podczas debaty w ramach 48. Sympozjum GAP w Zawierciu. Spotkanie transmitujemy na żywo.

Gospodarka na hamulcu

Spowolnienie staje się faktem. Sęk w tym, by nie dopuścić do spowolnienia silnego, z dynamiką PKB poniżej 3 proc., i relatywnie długiego, czyli trwającego ponad osiem kwartałów.

Rocznica minęła, problemy zostały

Zmarnowaliśmy 100-lecie niepodległości. Choćby do wspólnego zademonstrowania gotowości do przełamania podziałów. Pęknięta politycznie Polska nigdy nie będzie bezpieczna – ostrzegają ekonomista i pracodawca.