Andrzej Halesiak

Andrzej Halesiak

Andrzerj Halesiak: Priorytetem miękkie podbrzusze

Są takie okresy w dziejach, kiedy na pierwszy plan wysuwa się identyfikacja miękkiego podbrzusza: elementów systemu społeczno-gospodarczego podatnych na wydarzenia mało prawdopodobne, ale niosące silne negatywne konsekwencje.

Andrzej Halesiak: W kampanii przyszłość przegrywa z teraźniejszością

Dzielenie tortu PKB zepchnęło na daleki plan dbanie o jego wzrost, co wyraźnie widać, gdy śledzi się kolejne kampanie wyborcze. Według Eurostatu wydatki socjalne w relacji do PKB są dziś o 3 pkt proc. wyższe niż w innych krajach regionu.

Instytucje – co odbudować, a co przebudować? Debata TEP i „Rzeczpospolitej”

Zgodnie z klasyczną definicją instytucje to reguły gry, formalne i nieformalne ograniczenia, w ramach których porusza się polityka oraz życie społeczno-gospodarcze. Występują one na wielu poziomach, od metainstytucji, do których należą powszechnie akceptowane zwyczaje, kultura polityczna, itp., poprzez rozwiązania systemowe promujące np. rynek kapitałowy lub bankowy, a na szczegółowych regulacjach określonych rynków czy produktów skończywszy.

Andrzej Halesiak: Stagflacja: lekcje z lat 70.

Przy globalnym szoku podażowym opóźnianie procesów dostosowawczych prowadzi do „zatarcia silnika” gospodarki i kończy się ostatecznie nie jednym, ale dwoma problemami: wysokiej inflacji i wysokiego bezrobocia.

Andrzej Halesiak: Deglobalizacja. Co na to Unia Europejska?

O ekonomicznych konsekwencjach rozstania z Rosją właśnie się przekonujemy. Już dziś trzeba jednak brać pod uwagę scenariusz „rozwodu” także z Chinami. Tak naprawdę to on już się materializuje – pisze ekonomista, członek Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego.

Andrzej Halesiak: Gospodarka pod rządami polityki

W złożonym świecie, jaki mamy, państwo nie jest w stanie być gwarantem naszego dobrobytu. Zapewnić go może jedynie współodpowiedzialność za procesy rozwojowe.

Andrzej Halesiak: Poukładać Polskę na nowo

Potrzebujemy większego zaangażowania, nowych ruchów politycznych i społecznych. Potrzebujemy dokończenia naszej transformacji: porzucenia klanów na rzecz społeczeństwa obywatelskiego.

Andrzej Halesiak: Nie zejdźmy na ślepą drogę

Jeśli chcemy wygrać z demografią, musimy podnieść potencjalny wzrost. Droga do tego jest jedna: przyspieszenie transformacji do gospodarki opartej na wiedzy.

Andrzej Halesiak: Bunt źle ukierunkowany

Jeśli ktoś zakłada, że inwestycje mają prowadzić do wzrostu relacji długu do PKB, to zakłada niską ich jakość, albo że duża część zwiększonego limitu długu zostanie przejedzona.

Andrzej Halesiak: Nowe rozdanie

Rozpoczyna się wyścig, kto sprawniej dostosuje swój system polityczno-społeczno-gospodarczy do wymogów „nowego świata". Nasza pozycja startowa nie jest dobra. Potrzeba nam liderów-wizjonerów.