Andrzej Halesiak

Andrzej Halesiak: Poukładać Polskę na nowo

Potrzebujemy większego zaangażowania, nowych ruchów politycznych i społecznych. Potrzebujemy dokończenia naszej transformacji: porzucenia klanów na rzecz społeczeństwa obywatelskiego.

Andrzej Halesiak: Nie zejdźmy na ślepą drogę

Jeśli chcemy wygrać z demografią, musimy podnieść potencjalny wzrost. Droga do tego jest jedna: przyspieszenie transformacji do gospodarki opartej na wiedzy.

Andrzej Halesiak: Bunt źle ukierunkowany

Jeśli ktoś zakłada, że inwestycje mają prowadzić do wzrostu relacji długu do PKB, to zakłada niską ich jakość, albo że duża część zwiększonego limitu długu zostanie przejedzona.

Andrzej Halesiak: Nowe rozdanie

Rozpoczyna się wyścig, kto sprawniej dostosuje swój system polityczno-społeczno-gospodarczy do wymogów „nowego świata". Nasza pozycja startowa nie jest dobra. Potrzeba nam liderów-wizjonerów.

Andrzej Halesiak: Szansa na śmiałą zmianę

Europa nie jest skazana na czarny scenariusz. Kryzys to okazja odejścia od dysfunkcjonalnego systemu ekonomiczno-finansowego.

Kryzys nas nie zatrzymał, ale wyzwania narastają

We wrześniu bieżącego roku mija 10 lat od upadku banku inwestycyjnego Lehman Brothers. Wydarzenie to dość powszechnie uznawane jest za symboliczną datę wybuchu światowego kryzysu. Kryzysu, który okazał się największym tego typu wydarzeniem od tzw. Wielkiej Depresji z lat 30-tych minionego wieku. Kryzysu, który poddał silnej weryfikacji modele gospodarcze poszczególnych krajów.

Współpraca albo marginalizacja

Współczesny świat jest bezlitosny dla słabych graczy. Bez unijnego parasola europejskie państwa staną się coraz mniej znaczącymi pionkami na globalnej szachownicy – pisze ekonomista.

Rozwój to nie tylko technologie

Wzrost efektywności sektora rolno-spożywczego to konieczność szukania innowacji, ale nie tylko technicznych.

Andrzej Halesiak: Wyboista droga inwestycji

Na decyzjach inwestycyjnych firm ciąży dziś niepewność wywołana u nas w kraju – pisze ekonomista.

Przemysł czy usługi? Jedno i drugie

Jednym z wątków w dyskusji toczącej się na kanwie planu Morawieckiego jest kwestia struktury gospodarki, która sprowadza się do pytania, czy Polska potrzebuje reindustrializacji czy też raczej wysiłków na rzecz deregulacji i rozbudowy sektora usług – pisze ekonomista.