Mirosław Gronicki

Hausner, Gronicki: Zaczęły się schody

Wbrew temu, co głosi rządzący obóz, to nie inflacja ma charakter przejściowy, ale obecne silne ożywienie. Przewidujemy głębokie obniżenie dynamiki produkcji na przełomie lat 2021/2022. A nawet możliwość przejściowej recesji w tej sferze gospodarki.

Oczekiwania inflacyjne same się nie zakotwiczą

Skuteczna interwencja werbalna wymaga wiarygodności. Tymczasem przewidywania prezesa NBP się nie sprawdzają – piszą w polemice ekonomiści.

Mirosław Gronicki, Jerzy Hausner: Punkt zwrotny

Przy obecnej skali spowolnienia nie ujawniają się jeszcze silnie negatywne konsekwencje i zagrożenia związane z równowagą makroekonomiczną.

Możemy wpaść w stagflację

W 2021 roku deficyt finansów publicznych będzie wyższy od progu 3 proc. PKB. A jeśli gospodarka bardziej zwolni, może to być nawet 4,5 proc. PKB – ostrzegają ekonomiści.

Trudne czasy, trudne wybory

Gospodarka światowa słabnie i wchodzi w fazę cyklicznego wyhamowania. Z pewnym opóźnieniem podobnie reaguje gospodarka polska.

Gospodarka na hamulcu

Spowolnienie staje się faktem. Sęk w tym, by nie dopuścić do spowolnienia silnego, z dynamiką PKB poniżej 3 proc., i relatywnie długiego, czyli trwającego ponad osiem kwartałów.

Nadchodzi zima

W polskiej gospodarce skończyło się długie gorące lato i nadchodzi zima. Wygląda, że będzie łagodna. Ale tego, że może okazać się mroźna, wykluczyć się nie da.

Gospodarka na hamulcu

W IV kwartale 2017 r. i I kwartale 2018 r. polska gospodarka minęła okresowe maksimum wzrostu. To nie oznacza, że dynamika szybko wyraźnie się obniży. Jednakże weszliśmy w fazę cyklicznego wyhamowania. Wtedy ujawniają się koniunkturalne zagrożenia, zarówno te wewnętrzne, jak i zewnętrzne – piszą ekonomiści.

Hamowanie gospodarki za rok

Pogodę mamy słoneczną, ale na horyzoncie widać ciemne chmury – tak ekonomiści oceniają sytuację polskiej gospodarki.

Rysy na obrazie

Nasze zasadnicze ostrzeżenie formułujemy następująco: wzrost ma wybitnie inflacyjny charakter, co przekłada się na zachwianie równowag makroekonomicznych.