Bogusław Banaszak

Prawo łaski bez nadzoru

Poddanie aktu łaski kontroli oznaczało naruszenie zasady podziału władzy.

Konstytucyjność apteki dla aptekarza - polemika

W sferze publicznej pojawiły się wypowiedzi o konstytucyjności, czekającej na podpis prezydenta, nowelizacji prawa farmaceutycznego, która wprowadza zasadę „apteki dla aptekarza”. Część rozpowszechnianych opinii uzasadnia konstytucyjność zastrzeżenia własności aptek wyłącznie dla farmaceutów. W mojej opinii głosy te są błędne, ze względów opisanych poniżej.

Apteki: nie ma powodów do reglamentacji

Wynikający z przepisów limit 1 proc. udziału w wojewódzkim rynku aptecznym ma znaczenie przy ubieganiu się o zezwolenie. Nie może zaś być podstawą do wprowadzania zakazu posiadania określonej liczby aptek – pisze profesor Bogusław Banaszak.

Przepisy o aptekach pod lupą konstytucjonalisty

Apteki nie tylko powstają, ale ulegają też likwidacji. Wystarczyłoby zamknięcie części z nich, aby limit 1 proc. był przekroczony bez podejmowania przez przedsiębiorcę działań koncentracyjnych – pisze ekspert.

Prof. Banaszak o wyborach: JOW – czy jest się o co bić

O wadach i zaletach większościowych systemów wyborczych – pisze profesor Bogusław Banaszak.

Uprawnienia legislacyjne Rady Dialogu społecznego budzą wątpliwości

Rozmowa z Prof. Bogusławem Banaszakiem , konstytucjonalistą z Uniwersytetu Zielonogórskiego, byłym przewodniczącym Rady Legislacyjnej

JOW: Pomieszanie systemów prowadzi do rozdrobnienia głosów

Połączenie JOW z systemem większości względnej powoduje, że wybory może wygrać kandydat, który nie uzyskał wyraźnej większości głosów – pisze prof. Bogusław Banaszak.

Senat musi się stać potrzebny

Drugie izby likwiduje się tam, gdzie ustrój jest ustabilizowany, a demokracja wzmocniona.