Paweł Bała

Paweł Bała

Prof. Adam Wielomski, dr Paweł Bała: Czy ochrona praw człowieka oznacza realizację postulatów środowisk LGBT?

List "50 ambasadorów" dobrze ukazał polityczną funkcję praw człowieka. Zarzut „łamania praw człowieka" dyskredytuje przeciwników politycznych i jest narzędziem realizacji prawnych postulatów niektórych „grup mniejszościowych".

Paweł Bała: Konstytucja w czasach epidemii

Sejm 2 marca stworzył czwarty, nienazwany i pozakonstytucyjny stan nadzwyczajny, który istotnie zmienia funkcjonowanie aparatu państwa i radykalnie limituje korzystanie z praw i wolności.

Paweł Bała, Adam Wielomski: Spór o stosowanie prawa czy dekompozycja wspólnoty politycznej?

Oglądamy zakończenie fikcji równości władzy sądowej wobec władzy wykonawczej, dodatkowo wspomaganej w tym przypadku przez władzę ustawodawczą. W przypadku totalnej radykalizacji konfliktu da o sobie znać różnica realna pomiędzy potencjałami jego stron, która tkwi w tym, że władza wykonawcza wydaje polecenia podległym sobie służbom porządkowym i wypłaca im wynagrodzenia, podczas gdy sędziowie mają po swojej stronie tylko kartki papieru.

Czy brak delegacji wyjazdu służbowego sędziego może służyć obstrukcji procesu?

Oględziny dowodu z dokumentów w Kancelarii Sejmu przez przewodniczącego składu orzekającego Sędziego Pawła Juszczyszyna i delegacja wyjazdu służbowego do Warszawy celem wykonania tej czynności procesowej, zapewne przejdą do historii polskiego wymiaru sprawiedliwości jako najgłośniejsza czynność procesowa sądu cywilnego poza siedzibą sądu.

W referendum prezydent mógł zapytać, czy chcemy być młodzi i zdrowi - pisze Paweł Bała

Zagwarantowanie określonych świadczeń ekonomicznych w konstytucji, bez oglądania się na możliwości fiskalne, to pyszne przeświadczenie prawodawcy, że jest w stanie kreować rzeczywistość wbrew prawom rządzącym światem – uważa adwokat Paweł Bała.

Były przecież sądy w Berlinie

W ławach parlamentarnych carskiej Rosji i Niemiec zasiadali polscy deputowani

Konsekwencje zamieszania wokół TK analizują eksperci

Tak jak jest jeden Bóg prawodawca, tak w państwie musi być jedno prawo. Konsekwencje zamieszania wokół TK analizują eksperci.

Prawnicy o sporze wokół TK: Kto jest obrońcą konstytucji?

Czy mamy dzisiaj do czynienia tylko z naruszeniem zasad starego porządku prawno-politycznego czy aż z narodzinami porządku, w którym prezydent będzie odgrywał nową rolę? – chcą wiedzieć prawnicy Paweł Bała i Adam Wielomski.

Ułaskawienie Kamińskiego: ingerencja wyjątkowa, ale uprawniona

Prezydent drogą nadzwyczajnego aktu łaski dokonał ingerencji wyjątkowej, ale uprawnionej, w rozstrzygnięcia władzy sądowniczej – przekonuje adwokat.