Jacek Kurczewski

Non Rex regnat sed Lex. Opinia prof. Jacka Kurczewskiego

Co zdaniem Polaków najlepiej charakteryzuje praworządność.

Jacek Kurczewski: Prestiż prawa i sprawiedliwości

Domorosłym anarchistom warto uświadomić, że pod względem legalizmu Polacy są daleko za społeczeństwem amerykańskim. Ono bowiem ceni nieposłuszeństwo obywatelskie, ale nie lekceważy demokratycznie uchwalanego prawa stosowanego przez niezależnych od władzy sędziów – pisze socjolog.

Ratowanie demokracji

Postulat, aby zlikwidować finansowanie partii politycznych z budżetu państwa, to demagogia. Jego realizacja spowodowałaby ich uzależnienie od biznesu – pisze socjolog.