Tomasz Dróżdż

Wyliczanka-cacanka premiera

Mateusz Morawiecki nie dostrzega kluczowych wyzwań stojących przed polską gospodarką. Swoimi działaniami sprawia, że Polska jest coraz gorzej na nie przygotowana – pisze w polemice młody ekonomista.

Więcej za mniej wolności

Mieszanie dwóch niezwiązanych ze sobą pojęć wolności i majętności jest niezwykle niebezpieczne.

Trzymajmy się faktów

Na świecie poziom ubóstwa jeszcze nigdy nie był tak niski, jak obecnie – pisze młody ekonomista w polemice z prof. Kołodką.

Moda na neokolonializm

Samo porównywanie planu Morawieckiego do planu Balcerowicza obraża inteligencję w miarę bezstronnych czytelników – odpowiada Cezaremu Mechowi były współpracownik Forum Obywatelskiego Rozwoju.

PiS i białoruska propaganda

Niechęć do kapitalizmu, własności prywatnej i wolności gospodarczej cechuje Mariana Piłkę – pisze student SGH

Polska z euro czy bez. Czas na dyskusję

Debatę o wejściu do strefy euro mogą rozmyć argumenty emocjonalne lub niezgodne z faktami – pisze zwycięzca konkursu Towarzystwa Ekonomistów Polskich.