Tomasz Snarski

Tomasz Snarski: Chodzi o coś więcej niż kilka liter alfabetu

Przyjęta przez litewski Sejm ustawa o pisowni nazwisk jest przełomowym krokiem. Chodzi przecież o fundamentalne wartości: godność i tożsamość każdego człowieka.

Dr Tomasz Snarski: Stosunek Kościoła do kary śmierci

Katolicki sprzeciw wobec kary głównej wiąże się jednak nie tylko z kwestią świętości ludzkiego życia.

Tomasz Snarski: Co się stało z naszą mową, czyli o potrzebie szanowania innych

Potrzebujemy prawdziwej debaty nad zagwarantowaniem wolności słowa w sieci. Nawet najostrzejsze krytyczne oceny można wyrazić szlachetnie i pięknie. Odróbmy lekcje z podstawowych zasad kultury.

UE a prawa językowe Polaków na Litwie

31 marca minęło sześć lat od złożenia do Parlamentu Europejskiego (PE) petycji w sprawie praw językowych Polaków na Litwie (nr 358/2011), poruszającej m. in. problem dyskryminacji mniejszości polskiej.

Ułaskawieniowy hard case ws. Mariusza Kamińskiego

Ułaskawienie Mariusza Kamińskiego dokonane przez prezydenta RP może zostać uznane za tzw. trudny przypadek, to jest sytuację prawną, w której nie ma jednego przekonującego rozwiązania – pisze prawnik Tomasz Snarski.