Marek A. Cichocki

Marek A. Cichocki: Życie bez śladu

Idea neutralności klimatycznej kryje w sobie wielki potencjał radykalizmu, który powinien niepokoić. Jeśli bowiem poprowadzić ją do końca, staje się po prostu rodzajem kolejnej utopii.

Marek A. Cichocki: Granice prawnej integracji

Władzy i wpływów unijnych instytucji nie da się tak łatwo ograniczyć.

Marek A. Cichocki: Źle rozumiany „suwerenizm”

Spór o sądy z Komisją Europejską pokazał, że zwolennicy suwerenności w Polsce nie najlepiej rozumieją logikę funkcjonowania ponadnarodowej struktury, jaką jest Unia. A przecież Polska i jej instytucje w tej strukturze działają, więc niezrozumienie logiki rzeczywistości, do której się należy, musi przynieść złe efekty.

Cichocki: Polityczna dwubiegunowość

Przez ostatnie trzy dekady demokracji ukształtowały się w Polsce wyraźne dwie partie, a raczej dwa wielkie główne stronnictwa. Ich istnienie i wzajemne blokowanie się daje wreszcie Polakom możliwość dokonywania realnych wyborów.

Cichocki: Europejskie wartości, czyli mur niezgody

Jeśli jest coś naprawdę niszczycielskiego dla europejskiej tożsamości, to użytkowe i korporacyjne podejście do wartości, które służy partykularnym interesom lub uzasadnianiu własnej nieograniczonej władzy.

Od rewolucji klimatycznej do społecznej

Ideologia klimatyczna jest sposobem odpowiedzi na kryzys tożsamości w Europie. Trzeba ją traktować poważnie z powodu potencjału radykalnej społecznej i politycznej zmiany, którą promuje i do której dąży.

Marek Cichocki: Prawda bez miłości

Opisany w niemieckiej prasie przypadek Marie Hingst, popularnej blogerki piszącej o historii, pokazuje jak obosieczna staje się walka z fake newsami i że współczesna Europa żyje w postfaktycznych czasach.

Marek Cichocki: Polski realizm na dopalaczu

Polityka zagraniczna jest domeną działań i zdolności o różnym charakterze, podczas gdy my ćwiczymy się tylko w jednym – w politycznym boksie. Na polskiej prawicy siła rozumiana jest w sposób bardzo wąski, zredukowany do stanowczości i uporu w obstawaniu przy własnym punkcie widzenia.

Marek Cichocki: Unia Europejska nie jest wrogim terytorium

Unia Europejska cierpi na deficyt współuczestnictwa i wzajemnej odpowiedzialności. Nie nadążając za zmieniającym się światem, może nawet przestać istnieć. Jedyną jej nadzieją jest całkowita zmiana filozofii stojącej za europejską integracją.

Cichocki: Polska-Niemcy: Ideologia ponad polityką

Rozbawiła mnie reakcja prasy w Polsce i w Niemczech po niedawnej wizycie kanclerz Merkel w Warszawie.