Stanisław Gasik

Gasik: Administracja systemowo niesprawna

Polska nie jest zarządzana na poziomie strategicznym, a rząd nie jest w stanie realizować skomplikowanych projektów - twierdzi specjalista ds. zarządzania.

Stanisław Gasik: czego brakuje w ustawie o jawności życia publicznego

Ustawa o jawności życia publicznego nie każe publikować najciekawszych danych.

Jak zmienić prawo zamówień publicznych?

Nowe regulacje powinny gwarantować równy dostęp, wpływać na efektywną realizację zakupów, stymulować rozwój firm i promować innowacyjność. Jak to zrobić – pisze ekspert.

Gasik: Walczmy z biurokracją

W Polsce nigdy nie wykonano rzeczywistej analizy efektywności funkcjonowania administracji rządowej i nie ma żadnych realnych systemów jej usprawniania – pisze ekspert w kwestiach zarządzania.

Morawieckiego strategia bez strategii

Niska jakość Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju pozwala się domyślać, że koncepcja rozwoju Polski została przygotowana przez ludzi niemających żadnego doświadczenia metodycznego.

Jak usprawnić administrację publiczną

W Polsce należy wprowadzić obowiązek przedstawiania przez podmioty biorące udział w wyborach weryfikowalnych planów wyborczych.

Zamówienia publiczne skazane sukces czy porażkę

Aby usprawnić realizację zamówień, nowe prawo powinno objąć nie tylko proces ich udzielania, ale także wytwarzania i dostarczania produktów. Tak jest w USA i Wielkiej Brytanii – pisze ekspert Stanisław Gasik.

Po poślizgu terminalu LNG

Jeśli nie usprawnimy realizacji polskich projektów publicznych, będziemy narażeni na kolejne porażki, jak przy informatycznej obsłudze wyborów w 2014 r.