Jacek Tomkiewicz

Czas inflacji i spowolnienia

Wyniki największych firm pokazują w dużej mierze stan całej gospodarki. W sprzyjających okoliczności potrafimy szybko zwiększać przychody i zyski. Niepokoić może jednak duża dominacja państwa w gospodarce.

Agata Górniak, Jacek Tomkiewicz: Paradoks Lucasa

Trudno sobie wyobrazić, by PKB per capita czy ogólny poziom zamożności nie rósł w kraju poprawiającym jakość swoich instytucji, poziom edukacji, coraz bardziej otwartym na wymianę handlową i rozbudowującym infrastrukturę technologiczną.

Kurtyka, Tomkewicz: Oszczędzanie energii jest dziś najbardziej efektywne

Połączenie wyzwań krótkookresowych związanych z recesją, inflacją i niedoborami energii i długookresowych – uodpornienia gospodarki na zewnętrzne szoki – to najtrudniejsze wyzwanie dla decydentów i jednocześnie największa szansa dla Polski.

Uważajmy na innowacje finansowe

Klienci muszą zdawać sobie sprawę, że korzystanie z takich produktów, jak karta płatnicza czy rachunek walutowy, nie oznacza automatycznie, że podlegają ochronie państwa.

Tomkiewicz: Inflacja i cyfryzacja – dlaczego tak szybko rosną ceny w Europie Środkowo-Wschodniej

Bieżąca dyskusja o inflacji skupia się na cenach energii, które podlegają szybkim zmianom, natomiast mało uwagi poświęca się obserwacji strukturalnych zmian, a te są wyjątkowo ciekawe.

Jacek Tomkiewicz: Dług publiczny: piekła nie ma?

Życie w przeświadczeniu, że każdy poziom wydatków publicznych można sfinansować bez żadnych negatywnych skutków, jest niebezpiecznym złudzeniem, a powrót do rzeczywistości może być bardzo bolesny.

Jacek Tomkiewicz: Odporność gospodarek UE na kryzys

Od wprowadzenia radykalnych ograniczeń w działalności biznesowej minęło już dwa miesiące, a wciąż nie znamy faktycznej skali strat dla poszczególnych gospodarek Europy.

Rozważmy wejście do strefy euro

Nasza gospodarka ma przed sobą wyzwania typowe dla kraju stosunkowo wysoko rozwiniętego i nie jest konieczne znaczne przyspieszenie tempa wzrostu PKB. Nawet z demografią nie jest źle, jak się często wskazuje.

Jak wydawać na armię

Trzeba dbać o obronę narodową, ale wskazywanie, że określany procent PKB ma być na nią kierowany, to fatalny sposób zarządzania publicznymi pieniędzmi.

Jacek Tomkiewicz: Pułapka nacjonalizmu

Sukcesy populistów są efektem realnych problemów trawiących współczesne społeczeństwa. Proponowane przez nich rozwiązania mogą jednak jedynie pogorszyć obecny stan rzeczy – twierdzi ekonomista.