Alina Pogoda

Alina Pogoda: Czas rozmawiać z górnikami

Zapotrzebowanie na węgiel maleje, w 2030 r. może zaspokoić popyt kilka kopalni. Szybsze zamknięcie śląskich kopalń to bardzo prawdopodobny scenariusz transformacji. Politycy powinni wziąć go pod uwagę.

Alina Pogoda: Tereny powęglowe w ręce gmin górniczych

Lokalne społeczności czują się dyskryminowane w procesie zagospodarowywania terenów po kopalniach.

Alina Pogoda: Czarne chmury nad województwem śląskim

Region jest największym beneficjentem Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Ale tylko jeden na pięć projektów jest gotowy do realizacji.

Alina Pogoda: Czy Polska przeżyje rehabilitację węgla

W kraju słychać liczne głosy o przedłużeniu życia kopalń i otwieraniu nowych. W wyniku kryzysu energetycznego powróciła koniunktura na węgiel. Ale długo nie potrwa.

Alina Pogoda: Fundusz Transformacji Śląska - raczej kit niż hit

Czy Funduszu Transformacji Śląska będzie maszynką do przejadania pieniędzy poza demokratyczną kontrolą? Organizacje ekologiczne, społeczne i naukowe obawiają się, że tak. Dlatego lista uwag do FTŚ, którą wysłały do decydentów jest bardzo długa.

Węglowy impas

Górnicy protestują, węgla brak, co robić? Energetyka jest w kropce, ale kierunek jest tylko jeden – pisze Alina Pogoda, ekspertka Polskiej Zielonej Sieci.

Agencja Sprawiedliwej Transformacji potrzebna od zaraz

Panaceum na brak instytucjonalnego przewodnictwa w procesie zmiany regionów górniczych może okazać się Agencja Sprawiedliwej Transformacji. Bo bez sprawnej koordynacji i szybkiego wdrażania nawet najlepsze plany znaczą niewiele.

Dyskusja z pustymi krzesłami

Rozczarowanie. To słowo najlepiej podsumowuje pierwsze spotkanie Krajowego Forum Transformacji Polskich Regionów Górniczych w Katowicach.

Czy Unia zgodzi się na finansowanie agonii górnictwa

Rząd i górnicze związki zawodowe wypracowały umową społeczną. Na dotowanie polskiego górnictwa do 2049 r., zgodę musi jeszcze wyrazić Unia Europejska. Plan ten z góry skazany jest na porażkę – pisze Alina Pogoda ekspertka Polskiej Zielonej Sieci.

Czy górnicy z Małopolski zostaną na lodzie?

4,5 tys. osób z Małopolski Zachodniej pracuje w górnictwie węgla kamiennego na Śląsku. Gdy kopalnie zostaną tam zamknięte, również małopolscy górnicy stracą źródło utrzymania, lecz wsparcie z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji może do nich nie trafić.