Artur Kotowski

Artur Kotowski: Przesłanki do wniesienia skargi nadzwyczajnej

W postępowaniu ze skargi nadzwyczajnej SN jest związany ustaleniami faktycznymi.

Artur Kotowski: Sędziowie pokoju – powrót do przeszłości? (2)

To instytucja powszechna nie tylko w anglosaskiej, ale i kontynentalnej kulturze prawnej.

Artur Kotowski: Sędziowie pokoju – powrót do przeszłości?

Polski ustrojodawca zdecydował się na system sądownictwa oparty na czynniku fachowym

Ewaluacja dyscypliny: nauki prawne - o postulowanych zmianach

W cieniu bieżącej praktyki prawniczej toczy się dyskusja o problemie ewaluacji dyscypliny: nauki prawne na poszczególnych uczelniach.

Kadencje ławników Sądu Najwyższego do modyfikacji?

Udział ławników SN odpowiada stanowisku doktryny prawniczej, gdzie wskazuje się, że czynnik społeczny wnosi zasób wiedzy i doświadczenia życiowego

Wykładnia prawa: Czy SN jednolicie rozumie przepisy i teksty?

Prawników nie trzeba przekonywać, jak istotna jest wykładnia, nawet jeśli pojmują to pojęcie bardzo szeroko.

Statystyka nie oddaje specyfiki pracy Sądu Najwyższego

Zwyczajne środki odwoławcze służą ochronie interesów strony, a celem nadzwyczajnej kontroli odwoławczej jest ochrona interesów wymiaru sprawiedliwości.

Artur Kotowski o roli ławnika w Sądzie Najwyższym: W imieniu obywateli

Rolą ławnika SN jest zaszczepienie wrażliwości społecznej składowi sędziowskiemu.

Jak rozumieć przepisy i teksty - analiza praktyki wykładni sądowej

Prawników, szczególnie tych zajmujących się tzw. sądowym stosowaniem prawa, nie trzeba przekonywać, jak istotnym zagadnieniem jest wykładnia.

Kto pyta, sam nie sądzi - Artur Kotowski o samodzielności jurysdykcyjnej sądu karnego

Kilka słów o samodzielności jurysdykcyjnej sądu w świetle instytucji pytań prawnych – art. 441 kodeksu postępowania karnego.