Sergiusz Najar

Sergiusz Najar: Zatrucie rzeki – czas wyciągnąć wnioski

Odra powinna być źródłem wody i ważną ekonomicznie trasą transportową. Do tego jednak potrzebuje wspólnego gospodarza upoważnionego i wspieranego przez Warszawę, Pragę i Berlin.

Sergiusz Najar: Czytelnik na rynku

Podtrzymywanie zdolności i potrzeby czytania ze zrozumieniem oraz  dokonywania obliczeń jest kluczowe dla przyszłości polskiej gospodarki i jej konkurencyjności grup wiekowych aktywnych zawodowo.

Sergiusz Najar: Ambasador na granicy

Ani kierownictwo kopalni Turów, ani grupy PGE nie mogło bez porozumienia międzyrządowego podjąć żadnych zobowiązań na rzecz czeskich samorządów czy osób fizycznych.

Sergiusz Najar: Nacjonalistyczne trąby

Polskie granice nie są świętością, lecz liniami na mapie. I nie skutkiem krwi przelanej przez pokolenia Polaków, lecz porozumienia potęg zwycięskich w II wojnie światowej – twierdzi były wiceminister spraw zagranicznych.

Sergiusz Najar: Dramat Worka Turoszowskiego

Jak mamy budować transeuropejskie linie Kolei Dużych Prędkości z Czechami i Niemcami, jeżeli nakręcamy fobie i niechęci na miarę wojen i konfliktów z lat 1938 i 1939?

Sergiusz Najar: Swoboda, która umiera

W chaosie kompetencyjnym i regulacyjnym umiera najważniejsza ze swobód - swoboda przemieszczania się obywateli. Pada ofiarą rządowych egoizmów, wykluczeń czy zwykłej opieszałości.

Sergiusz Najar: Cnotę stracisz, rubelka nie zarobisz

Mimo wszystko, nie mam obaw o pozostanie Polski w UE, ale jej znaczenie w wyniku zamieszania z wetem będzie znacznie mniejsze. Szkoda.

Sergiusz Najar: Morderczy wyścig w Europie

W UE potrzeba nam lepszego współdziałania, a nie absurdalnej wiary, że każdy da sobie radę sam.

Sergiusz Najar: Bezgraniczne granice w czasie pandemii

Rządom spodobało się semaforowe jednostronne zarządzanie granicami – równie obrazowe co bez sensu.

Strefa euro odzyskuje kontrolę nad całą UE

Nie chcecie wspólnej polityki klimatycznej, imigracyjnej czy obronnej, to nie będzie paru innych wspólnych polityk.