Sławomir Dudek

Rafał Trzeciakowski, Sławomir Dudek: Miliardy korzyści z Unii

Bilans członkostwa w Unii Europejskiej jest dla nas jednoznacznie korzystny – piszą ekonomiści.

Sławomir Dudek: Zawartość kwoty wolnej w kwocie wolnej

Nieprzejrzyste i skomplikowane podatki są dobre tylko do manipulowania opinią publiczną. System podatkowy, które nie jest przejrzysty, nie jest sprawiedliwy.

„Polski Ład” – wydmuszka marketingowa

Pozytywem „Polskiego Ładu” jest to, że PiS pokazało w końcu prawdziwą koncepcję modelu społeczno-gospodarczego, do którego chce dążyć.

Polecamy regułę 4P+O i zaufanie

Podczas walki z Covid-19 nie może nam umknąć perspektywa. Ważne też są przystosowanie i odporność. Trudno o nie bez przejrzystości, przewidywalności i zaufania.

TEP: Wetowanie budżetu UE jest szkodliwe, a argumentacja fałszywa

Zwiększanie dobrobytu naszego społeczeństwa wymaga budowy nowoczesnej, innowacyjnej i odpornej gospodarki. A to wymaga otwartości na świat oraz rządów prawa. Otwartość umożliwia firmom daleko idącą specjalizację i wzrost wydajności, a rządy prawa chronią obywateli i firmy przed uznaniowymi działaniami władz.

Towarzystwo Ekonomistów Polskich: Zamykanie firm powinno być ostatecznością

Polska gospodarka znajduje się w historycznie najtrudniejszej sytuacji od przełomu z lat 1989/90. Kryzys, z którym mamy do czynienia jest niezwykle poważny. W krytycznej sytuacji znajduje się służba zdrowia, rośnie prawdopodobieństwo długotrwałej recesji w większości branż gospodarki, a finanse publiczne znajdują się w coraz większej zapaści.

Sławomir Dudek: Manko w kasie kapitału społecznego

Konflikt społeczno-polityczny, który rozdziera dziś Polskę, niszczy niczym rak również gospodarkę. Czują to doskonale obywatele, potwierdzają naukowcy.

Sławomir Dudek: Konstytucyjny limit albo kurs na lodową górę

Nazwanie przez Ministra Finansów konstytucyjnego limitu zadłużenia „sztuczna barierą” to punkt zwrotny w sytuacji polskich finansów publicznych. Niestety, to zwrot transatlantykiem w kierunku góry lodowej.

Sławomir Dudek: Jaki jest stan finansów publicznych

Jesteśmy zalewani hasłami „Budżet państwa bez deficytu", „Zrównoważony budżet 2020". Czy faktycznie tak jest?

Wartość Barometru Rynku Consumer Finance w IV kwartale 2019 r.

Polskie gospodarstwa domowe planują zwiększyć wydatki na dobra konsumpcyjne trwałego użytku, remont i zakup mieszkania oraz zakup samochodu. W większym stopniu są też skłonne finansować te wydatki z kredytu.