Sławomir Dudek

Jak ustabilizować finanse publiczne? Debata TEP i „Rzeczpospolitej”

Według rządu deficyt budżetu państwa w 2022 r. wyniósł ok. 12 mld zł, tj. 0,4% PKB. Prawdziwy deficyt budżetu państwa jest wielokrotnie wyższy. To pokazują dane Eurostatu. W sprawozdaniu z ustawy budżetowej rząd pokazał tylko ok. 12% prawdziwego deficytu rządowego, więc absolutorium rządu będzie opierać się na 12% prawdziwego deficytu rządowego. Reszta deficytu jest poza oficjalnym budżetem. Jak ustabilizować finanse publiczne? O tym dyskutowali eksperci w ramach drugiej debaty z cyklu "Gospodarka ma głos. 2023" zorganizowanej przez Towarzystwo Ekonomistów Polskich pod patronatem „Rzeczpospolitej”.

Po wyborach rząd zafunduje nam rachunek grozy

Oby nie skończyło się dalszym wzrostem zadłużenia, bo przy tak wysokim oprocentowaniu polskich obligacji jest to kurs na górę lodową. Niestety, istnieje dla Polski ryzyko kryzysu podobnego do tego, który wystąpił w Rumunii w 2009 r.

Sławomir Dudek, Paweł Wojciechowski: Upadek Polskiego Ładu nie zmniejszy chaosu

Jedyna korzyść z zapowiedzianej zmiany to wycofanie się z kompromitującej i kosztownej reformy. Ale nie powinno się tego robić w czasie wojny ani w trakcie roku podatkowego.

Osłabianie gospodarki godzi w obronność kraju

W obecnej sytuacji potrzebujemy nie kreatywnych zmian prawnych, lecz planu budowy bezpieczeństwa militarnego, który nie naruszałby stabilności finansów publicznych i rozwoju krajowej gospodarki. Strategia nieodpowiedzialnego zwiększania wydatków państwa i zadłużenia kraju może skończyć się bardzo wysoką inflacją, kolejnymi podwyżkami stóp procentowych i destabilizacją gospodarki. Godziłoby to zarówno w obronność kraju, jak i w sytuację ekonomiczną obywateli.

Rafał Trzeciakowski, Sławomir Dudek: Miliardy korzyści z Unii

Bilans członkostwa w Unii Europejskiej jest dla nas jednoznacznie korzystny – piszą ekonomiści.

Sławomir Dudek: Zawartość kwoty wolnej w kwocie wolnej

Nieprzejrzyste i skomplikowane podatki są dobre tylko do manipulowania opinią publiczną. System podatkowy, które nie jest przejrzysty, nie jest sprawiedliwy.

„Polski Ład” – wydmuszka marketingowa

Pozytywem „Polskiego Ładu” jest to, że PiS pokazało w końcu prawdziwą koncepcję modelu społeczno-gospodarczego, do którego chce dążyć.

Polecamy regułę 4P+O i zaufanie

Podczas walki z Covid-19 nie może nam umknąć perspektywa. Ważne też są przystosowanie i odporność. Trudno o nie bez przejrzystości, przewidywalności i zaufania.

TEP: Wetowanie budżetu UE jest szkodliwe, a argumentacja fałszywa

Zwiększanie dobrobytu naszego społeczeństwa wymaga budowy nowoczesnej, innowacyjnej i odpornej gospodarki. A to wymaga otwartości na świat oraz rządów prawa. Otwartość umożliwia firmom daleko idącą specjalizację i wzrost wydajności, a rządy prawa chronią obywateli i firmy przed uznaniowymi działaniami władz.

Towarzystwo Ekonomistów Polskich: Zamykanie firm powinno być ostatecznością

Polska gospodarka znajduje się w historycznie najtrudniejszej sytuacji od przełomu z lat 1989/90. Kryzys, z którym mamy do czynienia jest niezwykle poważny. W krytycznej sytuacji znajduje się służba zdrowia, rośnie prawdopodobieństwo długotrwałej recesji w większości branż gospodarki, a finanse publiczne znajdują się w coraz większej zapaści.