Adam Opalski

Adam Opalski: Projekt prawa grup spółek, czyli historia legislacyjnej porażki

Nowa odsłona projektu prawa holdingowego powiela dotychczasowe błędy i dodaje nowe. Jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest zaniechanie prac nad przepisami, które dezintegrują polskie prawo handlowe.

Adam Opalski: Kilka słów o reformie spółek

Projekt przepisów reformujących ład organizacyjny spółek kapitałowych wymaga bardziej odważnych rozwiązań i rezygnacji z kazuistyki.

Adam Opalski: Jak nie reformować prawa w Polsce

Projekt prawa grup spółek wpisuje się w schemat pełzającego demontażu instytucji prawnych mozolnie budowanych w Polsce po 1989 r.

Adam Opalski: Projekt prawa grup spółek, czyli skok na spółki Skarbu Państwa

Przygotowana reforma wprawia w konsternację. Legalizuje bowiem instrumentalne wykorzystanie transferu wartości pod pozorem wprowadzenia zrównoważonej regulacji.

Adam Opalski, Maciej Kacymirow, Filip Kijowski: Kogo naprawdę chroni ta tarcza

Państwo powinno chronić polski rynek przed ekspansją zagranicznego kapitału w wąskich i ściśle określonych przypadkach, uzasadnionych interesem publicznym.

Adam Opalski: czy w Polsce uda się poddać transakcje z podmiotami powiązanymi efektywnej kontroli

O tym, czy na polskim rynku uda się poddać transakcje z podmiotami powiązanymi efektywnej kontroli, zdecyduje definicja transakcji. Jak będzie brzmiała, zdecyduje ustawodawca – pisze ekspert.

Koniec urzędowania w organach spółek - o uchwale Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego interpretująca chwilę wygaśnięcia mandatu piastuna podważa ugruntowane poglądy. Jej uzasadnienie jest sprzeczne i skłania do rozbieżnych interpretacji – przekonuje profesor Adam Opalski.

Nowe rodzaje prokury w kodeksie cywilnym

Należy mieć nadzieję, że interwencja ustawodawcy położy kres zamieszaniu wokół prokury z udziałem zarządców spółek kapitałowych, wywołanemu uchwałą Sądu Najwyższego z 30 stycznia 2015 r. Zakaz udzielania im prokury skutkowałby ich nieuzasadnionym gorszym traktowaniem w stosunku do pracowników czy osób trzecich – przekonują prawnicy.

Reprezentacja w spółkach: prokurent może działać tylko z członkiem zarządu

Sąd Najwyższy stwierdził, że prokurent może działać tylko z członkiem zarządu. To krok wstecz w stosunku do dotychczasowej praktyki i wcześniejszych orzeczeń – piszą eksperci Adam Opalski i Andrzej W. Wiśniewski.

Prawo jest jak sztafeta - prof. Adam Opalski mówi jak został prawnikiem

Jak zostałem prawnikiem... dla „Rzeczpospolitej”: Prof. Adam Opalski z Katedry Międzynarodowego Prawa Prywatnego i Handlowego uw, radca prawny