Andrzej Nowak

Andrzej Nowak. Dzieje Polski. Potop i ogień

Michał Korybut nie okazał się orłem na miarę pierwszych i ostatnich Piastów, ale jego wybór torował drogę następnej elekcji „Piasta”, którym będzie… Sobieski.

Andrzej Nowak: Powrót Imperium Zła

A gdzie przeprosiny krajów odpowiedzialnych za wybuch drugiej wojny? – zadał pytanie retoryczne na Westerplatte Władimir Putin, kierując je najwyraźniej pod adresem polskich gospodarzy uroczystości obchodów siedemdziesiątej rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Armia Czerwona i jej sny o Krakowie

Dowódcy Armii Czerwonej w 1920 roku Aleksandr Jegorow i Borys Szaposznikow nie mieli wątpliwości, że dobić Polskę można było, tylko dochodząc w końcu do Krakowa.

Prof. Andrzej Nowak. Nie taki zły ten folwark pańszczyźniany

Często nasza wiedza o rzeczywistości społecznej wieku XVI sprowadza się do tego powtarzanego jeszcze w szkołach cytatu z Rejowej „Krótkiej rozprawy między trzema osobami, Panem, Wójtem a Plebanem", kiedy to Wójt w imieniu chłopów, „prostaków-nieboraków", skarży się: „Ksiądz pana wini, pan księdza,/ A nam prostym zewsząd nędza". Narzekanie to być może nasza specjalność, polska czy ludzka. Ale nędza w krajach Korony była na pewno mniejsza niż w większości krajów europejskich XVI wieku.

Andrzej Nowak pyta Andrzeja Paczkowskiego

Coś kręciłem, mówiłem o antysemityzmie i błędach gospodarczych. Jakoś starałem się wykręcić. W końcu napisałem oświadczenie, że jeżeli natrafię na szpiega, to wypełnię swój „obywatelski obowiązek". Leży w IPN – mówi Andrzejowi Nowakowi historyk Andrzej Paczkowski.

Prof. Andrzej Nowak. Kręte drogi Rosyjskiego Imperium

Metropolita syberyjski i tobolski, Ignatij Rimskij-Korsakow, pisał o poszerzeniu moskiewskiej misji na cały świat: także niewierni powinni poznać ostatecznie wiarę prawdziwą, aż w końcu będzie „jedno chrześcijańskie stado i jeden pasterz, Pan nasz Jezus Chrystus [...] a nasi carowie – [będą] panami i samodzierżcami całego świata".

Barbaria, czyli tłumaczenie Rosji

Obserwacje i przemyślenia Henryka Kamieńskiego – badacza Rosji, zarówno w warstwie analizy poznawczej, jak i programu politycznego – zapisują jedną z najciekawszych kart dziejów intelektualnych naszej emigracji. Probierzem ich wartości, który warto na wstępie przypomnieć, jest opinia Aleksandra Hercena o „Rosji i Europie. Polsce": „To bez wątpienia najmądrzejsza rzecz, jaką Polak napisał o Rosji".

Kopiec Jana Pawła II

Spróbujmy wrócić do tego, co nas łączyło w kwietniu 2005 roku, kiedy odszedł papież Polak. Zacznijmy budować razem znak naszej pamięci i naszej wspólnoty – pisze historyk.

Prośba na Boże Narodzenie 2015 roku

„Pokój ludziom dobrej woli” – to pozdrowienie, które płynie do nas w noc Bożego Narodzenia.

Brytyjskie gry z Polską

Jeśli „reakcyjna” Rosja wygra i odnowi „jedną, niepodzielną” strukturę imperium, to wkrótce dojdzie do nowej rewolucji. Pokoju ani porządku nie będzie – fragment książki „Pierwsza zdrada Zachodu. 1920 – zapomniany appeasement”, która ukaże się 4 czerwca nakładem Wydawnictwa Literackiego.