fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Finanse

Szef KNF wybrał nowych zastępców

Premier, na wniosek Jacka Jastrzębskiego, szefa KNF, powołał nowych zastępców przewodniczącego Komisji. Są nimi Małgorzata Iwanicz – Drozdowska oraz Rafał Mikusiński.

Jacek Jastrzębski już wcześniej sygnalizował, że należy oczekiwać zmian na stanowiskach zastępców. Nie tak dawno mówił, że „prace w tym zakresie są zaawansowane”. W końcu karty zostały odkryte.

Małgorzata Iwanicz - Drozdowska funkcję zastępcy przewodniczącego KNF obejmie z dniem 4 lutego. W Komisji będzie odpowiadała za nadzór nad sektorem bankowym oraz nad sektorem SKOK – ów oraz instytucji płatniczych. Iwanicz - Drozdowska od 1995 roku jest pracownikiem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie uzyskała stopień naukowy doktora (1997), doktora habilitowanego (2001), zaś w grudniu 2009 roku - tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych. Obecnie kieruje na SGH Katedrą Systemu Finansowego w Instytucie Finansów.

Z kolei Rafał Mikusiński, funkcję zastępcy przewodniczącego obejmie 11 marca. Powierzony mu zostanie nadzór nad rynkiem kapitałowym, z którym związany jest od 1991 r. Karierę rozpoczynał w CDM Pekao. Brał udział w tworzeniu Domu Maklerskiego Banku Amerykańskiego w Polsce, gdzie pracował od 1994 do 1996 roku na stanowisku specjalisty ds. inwestycji własnych. Następnie w latach 1997-1999 zarządzał portfelami ubezpieczeniowymi spółek AGF Ubezpieczenia i Ubezpieczenia na Życie. W maju 1999 r. związał się z Amplico PTE, gdzie zajmował się zarządzaniem portfelem instrumentów dłużnych, podstawową analizą ekonomiczną i zarządzaniem płynnością OFE. W 2004 roku objął obowiązki dyrektora działu inwestycji, a w marcu 2008 roku został powołany na członka zarządu Towarzystwa. Od maja 2009 roku pełnił funkcję wiceprezesa, nadal będąc odpowiedzialnym za politykę inwestycyjną funduszu. Od listopada 2010 roku pełnił funkcje prezesa. W kwietniu 2014 roku został powołany na członka zarządu MetLife i jako dyrektor pionu inwestycji był odpowiedzialny za obszar inwestycji.

Andrzej Diakonow, dotychczasowy zastępca przewodniczącego KNF, został odwołany z tej funkcji z dniem 30 stycznia. Drugi z zastępców, Andrzej Pachucki, będzie pełnił tę funkcję do 10 marca.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA