Tag:

Bank Handlowy

Powiązane

Firmy

„Rzeczpospolita” po raz drugi przyznała Orły ESG

Kapituła, w skład której wchodziły uznane autorytety ekonomiczne i gospodarcze, uhonorowała firmy wykazujące się szczególną aktywnością i konsekwencją w obszarze wdrażania zasad ESG.

Zysk Banku Handlowego nieco powyżej oczekiwań

W II kwartale 2023 r. Bank Handlowy zarobił 611 mln zł, a w całej pierwszej połowie bieżącego roku – imponujące 1,2 mld zł.

Bank Handlowy z wynikiem lepszym od oczekiwań

Podobnie jak konkurencja, także Citi Handlowy może zaliczyć początek roku do udanych. Bank wciąż zarabia sporo na wysokich stopach procentowych, a koszty ryzyka okazują się mniejsze od spodziewanych.

Bank Handlowy z rekordowym zyskiem

W IV kwartale 2022 r. bank zarobił 479 mln zł, a w całym 2022 roku – aż 1,55 mld zł, czyli dwa razy więcej niż w 2021 r. Dobre wyniki zawdzięcza głównie wysokim przychodom odsetkowym.

Zysk Banku Handlowego wyższy od oczekiwań

Jako kredytodawca głównie dla przedsiębiorstw, Bank Handlowy poniósł relatywnie niskie koszty wakacji kredytowych, i jako jeden z niewielu podmiotów w sektorze był na plusie w III kw. br.

Wyniki Banku Handlowego lepsze od oczekiwań

Bank Handlowy zarobił w II kwartale tego roku ok. pół miliarda złotych – podaje spółka w dzisiejszym raporcie.

Wiceprezes Citi Handlowego rezygnuje

Z powodów osobistych, Dennis Hussey, wiceprezes Citi Handlowego podjął decyzję o zakończeniu pracy w banku z końcem czerwca 2022 r. Zastąpić go ma Andrzej Wilk, który w Citi pracuje od 20 lat.

Bank Handlowy przedstawił strategię

Celem jest osiągnięcie zwrotu z kapitałów ponad 12 proc. i wypłata w postaci dywidendy co najmniej 75 proc. rocznego zysku netto.

Jest zgoda dla nowej prezes Banku Handlowego

Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie wyraziła zgodę na objęcie przez Elżbietę Światopełk-Czetwertyńską na stanowisko prezesa Banku Handlowego.

Nowy stary zarząd Handlowego

Rada nadzorcza Citi Handlowego powołała na nową trzyletnią kadencję dotychczasowych trzech członków zarządu banku.