Tag:

Infovide-Matrix

Powiązane

Firmy

Szaleństwo na Infovide-Matrix

Inwestorzy rzucili się do zakupu akcji Infovide-Matrix. Kurs rośnie o ponad 90 proc. To reakcja na wezwanie ogłoszone przez Asseco Poland.

Asseco ogłosiło wezwanie na akcje Infovide-Matrix

Asseco Poland podpisało z głównymi akcjonariuszami giełdowej spółki Infovide-Matrix porozumienie dotyczące zbycia większościowego pakietu akcji oraz ogłosiło wezwanie na 100 proc. akcji tej spółki.

Na zamknięciu WIG20 rósł 0,96 proc.

Prawdziwy handel na giełdzie w Warszawie rozpoczął się w piątek dopiero o godz. 15. To wystarczyło, żeby obroty sięgnęły 2,6 mld zł.

Na starcie WIG20 rósł 0,15 proc.

Handel w Warszawie, zwłaszcza jego druga część, zdominowany będzie przez fakt wygasania marcowej serii kontraktów terminowych na indeksy i akcje największych spółek.

Infovide-Matrix ma ugodę z Eneą

In­we­sto­rzy po­zy­tyw­nie za­re­ago­wa­li na wia­do­mość, że ka­ra, któ­rą In­fo­vi­de­-Ma­trix za­pła­ci Enei, wy­nie­sie 2,7 mln zł za­miast 12 mln zł.

Enea – ugoda z Infovide-Matrix

Enea oraz Infovide-Matrix porozumiały się w sprawie rozwiązania kontraktu na realizację Informatycznego Systemu Obsługi Klientów. Ugoda zakłada m.in. zrzeczenie się roszczeń dotyczących kosztów poniesionych przez każdą ze stron na realizację inwestycji oraz wyczerpuje wszelkie inne roszczenia stron związane z tym kontraktem.

Na finiszu WIG 30 zyskiwał 0,12 proc.

Wtorkowa sesja w Warszawie zakończyła się minimalnymi zwyżkami głównych indeksów. Obroty wyniosły tylko nieco ponad 0,7 mld zł.

Enea zerwała umowę z Infovide-Matrix

Enea odstąpiła od umowy ze spółką Infovide-Matrix, która miała zbudować i wdrożyć nowoczesny Informatyczny System Obsługi Klientów.

MSP chce znowu sprzedać COIG

Ministerstwo Skarbu Państwa czeka do końca wakacji na oferty zakupu Centralnego Ośrodka Informatyki Górnictwa (COIG)