Tag: Millennium Leasing

Powiązane

Firmy

Bank Millennium zawiera własne ugody

Bank nie uruchomił programu porozumień z frankowiczami na zasadach proponowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, ale deklaruje, że go analizuje. Zamiast tego próbuje dogadać się z kredytobiorcami na własnych zasadach.

Chińczycy pośrednim właścicielem Millennium

Chiński fundusz Fosun kupi akcje portugalskiego Banco Comercial Portugues, który kontroluje ponad połowę akcji polskiego Banku Millennium.

Bank Millennium musi oddać ponad 100 tys. zł z tytułu umowy indeksowanego kredytu frankowego

Sąd orzekł, że Bank Millennium musi oddać ponad 100 tys. zł z tytułu umowy indeksowanego kredytu frankowego. To najwyższa kwota zasądzona do tej pory w sprawach frankowych.

Fosun zaoferował BCP kupno akcji. Czy to wystarczy aby zachować udziały w banku Millennium?

Fosun chce zainwestować w BCP, właściciela polskiego banku. To może jednak być zbyt mało, bo potrzeby kapitałowe BCP są ogromne.

Pierwszy w Polsce leasing on-line

Millennium Leasing chce powalczyć o rynek pojazdów lekkich. W tym celu wprowadza leasing samochodów osobowych i ciężarowych oparty o promesę rezerwacyjną ważną przez 60 dni

EBOiR pożyczy kolejne 65 mln euro instytucjom finansowym

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju podpisał umowę kredytową z Societe Generale Equipment Finance. Planuje też zwiększenie zaangażowania dla uczestniczących już w programie instytucji: BZ WBK Finanse & Leasing oraz Millennium Bank i Millennium Leasing

Uproszczony leasing

Finansowanie udzielone w krótkim czasie i z minimalną liczbą dokumentów. Takie rozwiązanie oferują firmy leasingowe

Grupa Millennium realizuje program PolSEFF

Wśród in­sty­tu­cji za­an­ga­żo­wa­nych w re­ali­za­cję Pro­gra­mu Fi­nan­so­wa­nia Zrów­no­wa­żo­nej Ener­gii w Pol­sce jest mię­dzy in­ny­mi gru­pa Ban­ku Mil­len­nium

Leasing to korzystna forma finansowania dla firm

Przedsiębiorstwa coraz chętniej sięgają po leasing. W ten sposób finansowana jest już co trzecia inwestycja w środki trwałe

Leasing wzrośnie w tym roku o kilka procent

Wartość finansowania udzielonego przez firmy leasingowe wzrośnie w tym roku o około 10 proc.