Tag:

Ugody i porozumienia

Powiązane

Prawo spólek

Czy i kiedy w postępowaniu grupowym można zawrzeć ugodę

Obowiązujące i projektowane przepisy zawierają ograniczenia w zakresie zawierania ugód, z którymi wiążą się praktyczne problemy.

Kożuch: Przeszkoleni prawnicy są gwarancją lepszego wyniku mediacji

Dlaczego ignorowany jest wysiłek korporacji prawniczych i sędziów oraz Ministerstwa Sprawiedliwości, aby zwiększyć kompetencje w obszarze mediacji?

Dopuszczalność zawarcia ugody przy zamówieniach publicznych

Weryfikując dopuszczalność zawarcia ugody między zamawiającym a wykonawcą należy w szczególności dokonać oceny tego, czy charakter ugody prowadzi do zmiany umowy łączącej obie strony.

Warunki ugodowe mają znaczenie dla podatku

Jeśli przed zawarciem ugody kontrahent zrzekł się roszczenia o karę umowną, to nie można stwierdzić, że coś zostało umorzone i jest definitywny przychód.

Co się zmieniło w prawie cywilnym?

Wniosek o mediację na podstawie umowy oraz wniosek o zawezwanie do próby ugodowej nie będą przerywały biegu przedawnienia lecz skutkowały jego zawieszeniem. Łatwiej będzie unieważnić kontrakt osobie pokrzywdzonej wyzyskiem.

Zawezwanie do próby ugodowej już nie takie atrakcyjne?

Już od orzeczenia Sądu Najwyższego z 1938 roku instytucja pojednawczego rozwiązywania sporu prowadziła do przerwania terminu biegu przedawnienia.

Kardas, Gutowski: Zawezwanie do próby ugodowej

Za dwa miesiące wejdą w życie przepisy zmieniające konsekwencje prawne wynikające ze złożenia wniosku o zawezwanie do próby ugodowej na płaszczyźnie przedawnienia.