Tag: stypendia

Nagrody dla zdolnych uczniów w mieście

Czy burmistrz może wprowadzić zarządzenie przewidujące nagrody z budżetu miasta dla wyróżniających się uczniów? Burmistrz dysponuje budżetem stąd uważa, że może przyznać nagrody – pyta radna.

Stypendia socjalne: Studenci poczekają na wsparcie

Choć od stycznia można przyznać więcej stypendiów socjalnych, w większości uczelni na wsparcie trzeba czekać aż do marca.

Więcej studentów będzie mogło liczyć na stypendium socjalne

Także osoby w nieco lepszej sytuacji materialnej otrzymają wsparcie. Decyzja jest w rękach władz uczelni.

Jak połączyć dwa prawnicze światy. Stypendia dla wykładowców-uchodźców

Wykładowcy z wydziałów prawa uczelni ukraińskich i białoruskich, którzy przybyli do Polski jako uchodźcy, mogą liczyć na stypendium 50 tys. zł i zatrudnienie na polskich uczelniach przez pół roku.

Doktorantom nie starcza na godne utrzymanie. Chcą podwyżki

Stypendium na początku szkoły doktorskiej jest niższe od płacy minimalnej. A ma zapewnić godne utrzymanie i pozwolić skupić się na rozwoju.

Niższa zaliczka także od stypendiów

Obniżenie stawki podatku i kwoty zmniejszającej podatek obejmie również stypendia naukowe wypłacane przez zakład pracy pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe.

Stypendia sportowe nie mogą dyskryminować mieszkańców gminy

Samo członkostwo w klubie sportowym nie może stanowić podstawy do uzyskania świadczenia z budżetu gminnego.

Samorządowe wsparcie dla twórców. Nie tylko na czas pandemii

Twórcy z takich dziedzin jak literatura, muzyka, sztuki wizualne, taniec i teatr mogą ubiegać się o Stypendium Kulturalne Miasta Gdańska. Podobne wsparcie oferują twórcom także inne samorządy.