Krzysztof Kuczyński

Krzysztof Kuczyński

Krzysztof Kuczyński: Czas zburzyć mit, że jak Polacy dostaną broń, to się pozabijają

Straszenie nas samych sobą jawi się jako przejaw wrogiej propagandy mający na celu osłabienie naszych możliwości obronnych.

Spółki komandytowe z podatkiem CIT

Polski rząd rozpoczął prace nad opodatkowaniem spółek komandytowych (SPK) podatkiem CIT. Zmiany mają wejść w życie z początkiem 2021 roku. Wieszczy to kres popularności tej formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej. Mimo, że nadal projekt ustawy nie został przekazany do laski marszałkowskiej, przedsiębiorcy już teraz pytają: co dalej?

Krzysztof Kuczyński: Polski Związek Monopolu Strzeleckiego

Strzelectwo sportowe przeżywa w Polsce dynamiczny rozwój. Liczba licencji zawodniczych Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego (PZSS) w 2019 roku przekroczyła 35.000. Mimo to Polska nie stała się potentatem w sportach strzeleckich na arenie międzynarodowej. Nic dziwnego, jeżeli przystąpienie do PZSS nie jest zazwyczaj podyktowane chęcią rozpoczęcia kariery zawodniczej, a wynika z potrzeby spełnienia warunków uzyskania pozwolenia na broń do celów sportowych i uprawiania amatorskiego strzelectwa sportowego. Jak każde małżeństwo z rozsądku, również to przeżywa wyjątkowo trudne chwile.

Krzysztof Kuczyński: O badaniach trzeźwości pracowników raz jeszcze

Pracodawca winien wyważyć ryzyka związane z miejscem i charakterem pracy oraz potrzebę ochrony prywatności i równego traktowania pracowników.

Obrona konieczna w nowelizacji kodeksu karnego

Ofiara powinna móc bronić się intensywniej, niż napastnik atakuje.

Broń w rękach Brukseli - o zaostrzeniu dyrektywy o broni i amunicji

Mało który proces prawodawczy Unii Europejskiej wzbudzał tak wiele emocji i protestów organizacji pozarządowych jak projekt zaostrzenia przepisów dyrektywy 91/477 o broni i amunicji – uważa prawnik.

Pozwolenie na broń: jakie warunki trzeba spełnić

Myśliwy może strzelać z AK47, sportowiec mieć dwururkę, a szkoleniowiec nawet pistolet maszynowy. Po co więc te wszystkie cele posiadania broni – pyta Krzysztof Kuczyński

Pozwolenie na broń nie zabija, najwyżej pozwala przeżyć

Liczba przestępstw z użyciem legalnie posiadanej broni graniczy z błędem statystycznym. Dlaczego więc rozbrajać praworządnych obywateli? Żeby napastnicy czuli się bezkarni? – pyta prawnik.

Obrona terytorialna kraju: powołane mają zostać tzw. Wojska Obrony Terytorialnej

Premier Beata Szydło stwierdziła w Parlamencie Europejskim, że polityka rządu definiowana będzie przez dwie podstawowe wartości: bezpieczeństwo i jedność. Tworzenie Wojsk Obrony Terytorialnej wpisuje się w tę wypowiedź – uważa prawnik.

Pozwolenie na posiadanie broni - potrzebna abolicja

Pozwolenie na broń jest wydawane dla konkretnej osoby. Trzeba więc rozwiązać problem znalezisk i kolekcji, i pamiątek, by można je było poddać abolicji – pisze Krzysztof Kuczyński.