Norbert Warakomski

Frankowicz w sądzie: od pozwu po zaskarżenie wyroku

Sprawy frankowe uchodzą w ogólnym przekonaniu za sprawy szczególnie długotrwałe i skomplikowane.

Na czym polega odfrankowienie kredytu?

Odfrankowienie kredytu jest jednym z dwóch zasadniczych korzystnych dla kredytobiorców rozstrzygnięć, które zapadają w sprawach dotyczących kredytów indeksowanych i denominowanych do waluty obcej CHF. Drugim takim rozstrzygnięciem jest nieważność całości zawartej umowy. Po sankcje nieważności umowy kredytowej sądy sięgają znacznie częściej niż po odfrankowienie kredytu.

Jak napisać wniosek o zabezpieczenie roszczenia w sprawie kredytu frankowego

W każdej sprawie cywilnej można złożyć wniosek o zabezpieczenie przysługującego nam roszczenia. W sprawach dotyczących kredytów indeksowanych i denominowanych do waluty obcej CHF najczęściej wniosek o zabezpieczenie składany jest na etapie złożenia pozwu do sądu, a więc początkowym etapie postępowania sądowego.