Błażej Dowgielski

Polnord liczy na okazyjne zakupy

Nie­ru­cho­mo­ści. Trój­miej­ska spół­ka li­czy, że w 2012 r. uda jej się prze­jąć kil­ka cie­ka­wych ak­ty­wów de­we­lo­per­skich od ma­ją­cych pro­ble­my ry­wa­li

Eastbridge kupił wieżowiec na Manhattanie

Fir­ma in­we­sty­cyj­na kon­tro­lu­ją­ca Em­pik za 205 mln dol. ku­piła dra­pacz chmur na no­wo­jor­skim Man­hat­ta­nie

Firmy z giełdy sprzedały więcej mieszkań

W IV kw. deweloperzy z GPW sprzedali łącznie ponad 2,15 tys. mieszkań, a w całym 2011 r. 8,1 tys. mieszkań wobec 7 tys. w 2010 r.

Souz Petrolium dostarczy ropę Orlenowi

Za­re­je­stro­wa­ny w Ge­ne­wie So­uz Pe­tro­lium pod­pi­sał z płoc­kim kon­cer­nem opie­wa­ją­cy na 19,4 mld zł kon­trakt na do­sta­wę ro­py

Rynek rozczarowany brakiem inwestora

O 3 proc., przy 16,8 mln zł obrotów, staniały wczoraj akcje gdańskiej grupy paliwowej

KGHM: największe przejęcie w historii Polski

Miedziowy koncern zamierza kupić działającą w Kanadzie i Chile Quadra FNX Mining. Chce za nią zapłacić 9,4 mld zł. To pierwsza tak duża transakcja od zakupu litewskich Możejek przez Orlen

Triada czeka na pomoc giełdowych inwestorów

Nie kończy się trwający od wielu miesięcy serial pod tytułem "w Triadę zainwestuje inwestor giełdowy". Tym razem przymierza się do tego Air Market, spółka z NewConnect

Sky Club trafi na NewConnect

Air Market, spółka lotnicza z NewConnect, rozmawia o mariażu ze znaną firmą turystyczną