Jan Czekaj

Jan Czekaj: Rzeczywiste przyczyny rosnącej inflacji

Aktualne działania i retoryka władz monetarnych i fiskalnych nie dają podstaw do nadziei, że problem rosnącej inflacji zostanie rozwiązany w sposób służący dalszemu zrównoważonemu rozwojowi polskiej gospodarki – pisze ekonomista, były wiceminister finansów i członek RPP.

Jan Czekaj: Eurorealiści Patryka Jakiego

Dane dotyczące handlu zagranicznego zamieszczone w raporcie różnią się o rząd wielkości od rzeczywistych. A z przedstawionych koncepcji wynika, że najlepszym modelem polityki gospodarczej byłaby autarkia.

Jan Czekaj: Mówię: sprawdzam

Czy Polska rzeczywiście jest gospodarczym czempionem Unii Europejskiej – ocenia były członek Rady Polityki Pieniężnej.

Jan Czekaj: Polski (bez)Ład

Dziwnym trafem autorzy Polskiego Ładu zapomnieli poinformować w tym dokumencie, że zarówno emeryci, jak i pracujący będą musieli płacić składki na NFZ w wysokości 9 proc. uzyskanego przychodu.

Menedżerskie zdolności prezesa Obajtka

Źródłem zysków Orlenu, którymi tak szczycą się obrońcy szefa koncernu, są spadki cen surowca i utrzymywanie cen sprzedaży na nieuzasadnionym wysokim poziomie.

Jan Czekaj: W co gra prezes Glapiński

Po obniżeniu stopy referencyjnej do 0,1 proc. i rozpoczęciu skupu rządowych papierów wartościowych prezes Adam Glapiński zapowiedział dalszą ofensywę NBP, który ma wkrótce dokonać kolejnej obniżki stóp procentowych.

Czy Polska jest handlową kolonią Unii Europejskiej

Udział w międzynarodowych relacjach gospodarczych nie jest grą o sumie zerowej, w której jeden kraj tyle może zyskać, ile inne stracą. Te relacje z reguły są korzystne dla obu stron.

Jan Czekaj: Nasz kryzys jest lepszy niż wasz

Epidemia jest wykorzystywana do poszerzania zakresu własności państwowej, co zagraża długookresowemu, stabilnemu wzrostowi polskiej gospodarki.

Jan Czekaj: Cztery tarcze i…

Tak jak Skarb Państwa ma ustawowe ograniczenia w udzielaniu poręczeń i gwarancji, tak NBP nie może bez ograniczeń skupować obligacji, które nie zostaną spłacone.

Dwa kryzysy jedna recepta

W sytuacji, gdy znaczna część firm, zwłaszcza usługowych, zaprzestała działalności na mocy państwowego dekretu, zasilenie gospodarki płynnymi, ogólnie adresowanymi środkami nic nie pomoże.