Jan Czekaj

Jan Czekaj

Profesor ekonomii, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, były członek RPP.

Prof. dr hab. Jan Czekaj jest kierownikiem Katedry Rynków Finansowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Jego zainteresowania naukowe obejmują m.in. makroekonomię, politykę pieniężną, finanse przedsiębiorstw i rynki finansowe. W latach 2003-2010 był członkiem Rady Polityki Pieniężnej. Wcześniej był m.in. wiceministrem przekształceń własnościowych (1994–1996) i wiceministrem finansów (2002–2003). Pełnił również ważne funkcje w organach nadzoru finansowego, m.in. Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz Komisji Nadzoru Bankowego. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Nauka Polska

NBP

Runda IV - Zielona transformacja wymaga zgody na atom?

Teza 1: Polska ma szansę na osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. bez inwestycji w energetykę atomową.

Polska ma szansę na osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. bez inwestycji w energetykę atomową.

Teza 2: Wielkoskalowe OZE i rozproszone źródła energii mają potencjał, aby w przyszłości w pełni zaspokoić zapotrzebowanie Polski na energię elektryczną.

Wielkoskalowe OZE i rozproszone źródła energii mają potencjał, aby w przyszłości w pełni zaspokoić zapotrzebowanie Polski na energię elektryczną.

Teza 3: Rozwój OZE na taką skalę, która pozwoli w istotnym stopniu zaspokoić zapotrzebowanie Polski na energię elektryczną, będzie możliwy tylko pod warunkiem odblokowania możliwości budowania lądowych elektrowni wiatrowych.

Rozwój OZE na taką skalę, która pozwoli w istotnym stopniu zaspokoić zapotrzebowanie Polski na energię elektryczną, będzie możliwy tylko pod warunkiem odblokowania możliwości budowania lądowych elektrowni wiatrowych.