Tomasz Grzegorz Grosse

Tomasz Grzegorz Grosse: Berlin-Paryż kontra Waszyngton

Niemcy bronią świata wielobiegunowego i swojej potęgi w sposób, który może budzić zaniepokojenie w Polsce – pisze politolog.

Tomasz Grzegorz Grosse: Europejska armia interesów

Wojna w Ukrainie podmyła szanse rozwoju wspólnej obrony w ramach UE. Za dużo jest rozbieżności geopolitycznych we Wspólnocie – przekonuje politolog.

Tomasz Grzegorz Grosse: Europejski populizm i jego źródła

Wymuszanie przestrzegania europejskich wartości miało wzmocnić proeuropejskie ugrupowania w Europie Środkowej. Skutek jest jednak zupełnie odmienny – przekonuje politolog.

Tomasz Grzegorz Grosse: Zmiany na szachownicy

Paryż i Berlin starały się uniezależnić Unię od USA i NATO oraz zbliżyć się do Rosji i Chin – pisze politolog.

Starcie cywilizacji?

Różnice kulturowe rozniecają spory geopolityczne. Także pomiędzy sojusznikami – pisze politolog.

Francja dość sceptyczna

Kandydaci prawicowi zdefiniowali pole bitwy wyborczej o prezydenturę nad Sekwaną. Jak przełoży się to na politykę europejską już po wyborach? – zastanawia się politolog.

Wybory w Niemczech: Złe wróżby kanclerza Scholza

Jaka będzie polityka europejska Niemiec po wyborach parlamentarnych – pisze politolog.

Tomasz Grzegorz Grosse: W trosce o integrację

Czy Polska powinna opuścić Unię? Oczywiście nie. Ale trzeba refleksji nad rolą funduszy UE – pisze politolog.

Tomasz Grzegorz Grosse: Powrót do przeszłości

Trudno nie odnieść wrażenia, że definitywnie kończy się dobra koniunktura dla Polski – pisze politolog.