Robert Kuraszkiewicz

Warszawa–Berlin. Nadzieja na wielką zmianę

Niemcy powinny dokonać zwrotu w relacjach z Polską. Jest ona po prostu niezbędna dla nich samych. Polska natomiast powinna zdać sobie sprawę, że stoi przed historyczną szansą wypchnięcia zagrożenia rosyjskiego z regionu razem z Niemcami – piszą ekonomiści i eksperci od energetyki.

Maciej Stańczuk, Robert Kuraszkiewicz: Pora na energetykę

Strategia państwa w kontekście koniecznej transformacji polskiej energetyki powinna stać się jednym z najważniejszych tematów kampanii wyborczej.

Stańczuk, Kuraszkiewicz: Atomowe panaceum zacznie działać za dekadę

Wydaje się, że jest konsensus wszystkich sił politycznych co do konieczności budowy reaktorów jądrowych. To główny warunek powodzenia. Na tym jednak pozytywy się kończą.

Robert Kuraszkiewicz, Maciej Stańczuk: 7 sposobów jak pokonać kryzys energetyczny

Problemy polskiej energetyki wymagają wdrożenia zarządzania kryzysowego, ale i właściwego podejścia do długoterminowej strategii, która musi się opierać na dekarbonizacji i rozwoju OZE.

Robert Kuraszkiewicz: Polska w nowym świecie

Polityka nabiera naprawdę globalnych wymiarów. W tym sensie, że bardzo ważne dla nas decyzje mogą być konsekwencją wydarzeń w dalekiej Azji – pisze publicysta.