Barbara Nita-Światłowska

Hermeliński, Nita-Światłowska: Kto orzeka o zgodzie na inwigilację?

To nie sędziowie ponoszą odpowiedzialność za realizację przedkładanych im do akceptacji wniosków o kontrolę operacyjną, a w szczególności za nadużywanie takiej kontroli. Winne są niedoskonałe przepisy, które powodują, że weryfikacja wniosków jest w praktyce pozorna.

Hermeliński, Nita-Światłowska: Prokurator zawłaszcza uprawnienia sądu

Decydowanie o wyłączeniu jawności rozprawy, chociaż odbywa się w postępowaniu, które prowadzi sąd, nie należy do sędziego, lecz do prokuratora. Ten może się także sprzeciwić odstąpieniu od tymczasowego aresztu.

Hermeliński, Nita-Światłowska: Kolej na prawników?

Celem wniosku do TK jest ograniczenie niezależnych samorządów.

Hermeliński, Nita-Światłowska: Tu nie ma nic do ukrycia

Zmiany w wyznaczonych już składach orzekających TK to informacja publiczna.

Wojciech Hermeliński, Barbara Nita-Światłowska: Zapewnione gwarancje

Z obowiązywaniem Konwencji nie łączy się zagrożenie dla praw i wolności z polskiej konstytucji.

Hermeliński, Nita-Światłowska: Czyżby to była nieustanna inwigilacja?

Pojawiające się ostatnio informacje o inwigilacji osób publicznych w Polsce przy użyciu programu Pegasus dają asumpt do szerszego spojrzenia na problem działalności operacyjnej uprawnionych do tego w kraju służb specjalnych oraz koniecznej, niezależnej kontroli sądowej nad tym procesem, która obecnie nie jest właściwie sprawowana.

Kto strzeże konstytucji w Niemczech

Niemiecki Federalny Sąd Konstytucyjny stał się w ostatnim czasie punktem odniesienia krytyków polskiego odpowiednika tego organu. Czy słusznie?– zastanawia się profesor Barbara Nita-Światłowska.