Wojciech Rogowski

Rogowski, Joński: Idzie jesień...I kolejna fala koronawirusa

Analiza deklaracji rządu oraz tzw. oceny skutków regulacji projektów aktów prawnych wprowadzających kolejne obostrzenia wskazuje, że jak dotąd walka z pandemią przebiegała raczej intuicyjnie niż na podstawie z góry określonych reguł.

Czy sędziowie pokoju usprawnią polskie sądownictwo

To nie sprawy najmniejszej wagi, choć uporczywe i liczne, są największym problemem polskiego sądownictwa

Koronawirus: dobra strategia zaczyna się od danych

Jeszcze nigdy analiza danych statystycznych nie odgrywała tak kluczowej roli dla kształtowania działań państw, dotykających bezpośrednio ogółu ich obywateli. Jednocześnie wzięcie pod uwagę informacji, jakiej dostarczają nam dane wciąż może znacznie poprawić sposób funkcjonowania w pandemii.