Jerzy Żyżyński

Jerzy Żyżyński: Do euro nie ma co się śpieszyć

Opinie entuzjastów, którzy znów gorączkowo wzmogli głos za wejściem do strefy euro, wynikają z nieporozumienia, które warto wyjaśnić. Wytłumaczy nam ono, dlaczego społeczeństwo chorwackie się zawiodło na przeprowadzonej właśnie zmianie waluty i dlaczego prezes NBP ma rację, ostrzegając przed wejściem do strefy euro – pisze doradca prezesa NBP.

Prof. dr hab. Jerzy Żyżyński: Inflacja to trudny fakt

Oczekiwania inflacyjne od gadania powstają i od gadania się umacniają – pisze w replice członek Rady Polityki Pieniężnej z lat 2016-2022.

Jerzy Żyżyński: Kuszenie inflacji

Publicyści i niezbyt rozważni uczeni, a przede wszystkim niektórzy politycy, bardzo intensywnie poprzez swoje wypowiedzi nakręcają oczekiwania inflacyjne.

Jerzy Żyżyński: Kuszenie inflacji

Publicyści i niezbyt rozważni uczeni, a przede wszystkim niektórzy politycy, bardzo intensywnie poprzez swoje wypowiedzi nakręcają oczekiwania inflacyjne.

Podkaminer, Żyżyński: Ekonomiści w świecie iluzji

Zwiększone koszty z tytułu funkcjonowania „obligacji NBP” w ostateczności poniósłby budżet państwa, nawet jeśli tylko za pośrednictwem banku centralnego – piszą w polemice ekonomiści.

Ancyparowicz, Żyżyński: Polityka pieniężna – od iluzji do realizmu

Pochopne zacieśnianie polityki pieniężnej może skruszyć równowagę, która pozwoliła naszej gospodarce utrzymać niezłe tempo wzrostu i względną stabilność finansów publicznych – piszą w polemice członkowie RPP.

Jerzy Żyżyński: Jak to jest z tą inflacją

Zapytam tych, którzy apelują, by bank centralny zwiększał stopy procentowe: czy na nasze decyzje ma wpływać to, co działo się rok temu? Musimy kierować się aktualnymi zmianami cen, a o nich mówią zmiany miesiąc do miesiąca.

Zlikwidujcie punktozę i kategoryzacje

Ustawa szumnie nazwana konstytucją dla nauki sławy ministrowi nie przyniesie. A przecież, skoro już na starcie wymagała stu poprawek, to był to dostateczny sygnał, że roztropniej by było wstrzymać się z wprowadzaniem jej w życie – pisze członek Rady Polityki Pieniężnej.

Nauka to nie przedsiębiorstwo

Uczelnie wyższe powinny się zajmować tym, do czego zostały powołane: przekazywaniem wiedzy i prowadzeniem badań. Tworzenie innowacji, zaspokojanie potrzeb biznesu nie jest ich zadaniem – pisze ekonomista

Iluzja danych o inflacji

Posługujemy się wadliwym wskaźnikiem inflacji rok do roku, bo jego wartość zależy od kształtowania się cen obecnie i 12 miesięcy temu.