Jerzy Żyżyński

Prof. dr hab. Jerzy Żyżyński: Inflacja to trudny fakt

Oczekiwania inflacyjne od gadania powstają i od gadania się umacniają – pisze w replice członek Rady Polityki Pieniężnej z lat 2016-2022.

Jerzy Żyżyński: Kuszenie inflacji

Publicyści i niezbyt rozważni uczeni, a przede wszystkim niektórzy politycy, bardzo intensywnie poprzez swoje wypowiedzi nakręcają oczekiwania inflacyjne.

Jerzy Żyżyński: Kuszenie inflacji

Publicyści i niezbyt rozważni uczeni, a przede wszystkim niektórzy politycy, bardzo intensywnie poprzez swoje wypowiedzi nakręcają oczekiwania inflacyjne.

Podkaminer, Żyżyński: Ekonomiści w świecie iluzji

Zwiększone koszty z tytułu funkcjonowania „obligacji NBP” w ostateczności poniósłby budżet państwa, nawet jeśli tylko za pośrednictwem banku centralnego – piszą w polemice ekonomiści.

Ancyparowicz, Żyżyński: Polityka pieniężna – od iluzji do realizmu

Pochopne zacieśnianie polityki pieniężnej może skruszyć równowagę, która pozwoliła naszej gospodarce utrzymać niezłe tempo wzrostu i względną stabilność finansów publicznych – piszą w polemice członkowie RPP.

Jerzy Żyżyński: Jak to jest z tą inflacją

Zapytam tych, którzy apelują, by bank centralny zwiększał stopy procentowe: czy na nasze decyzje ma wpływać to, co działo się rok temu? Musimy kierować się aktualnymi zmianami cen, a o nich mówią zmiany miesiąc do miesiąca.

Zlikwidujcie punktozę i kategoryzacje

Ustawa szumnie nazwana konstytucją dla nauki sławy ministrowi nie przyniesie. A przecież, skoro już na starcie wymagała stu poprawek, to był to dostateczny sygnał, że roztropniej by było wstrzymać się z wprowadzaniem jej w życie – pisze członek Rady Polityki Pieniężnej.

Nauka to nie przedsiębiorstwo

Uczelnie wyższe powinny się zajmować tym, do czego zostały powołane: przekazywaniem wiedzy i prowadzeniem badań. Tworzenie innowacji, zaspokojanie potrzeb biznesu nie jest ich zadaniem – pisze ekonomista

Iluzja danych o inflacji

Posługujemy się wadliwym wskaźnikiem inflacji rok do roku, bo jego wartość zależy od kształtowania się cen obecnie i 12 miesięcy temu.

Strzeżmy się rewolucjonistów... także podatkowych

„Financial Times" przytoczył rozmowę z Arturem Lafferem, która świadczy o tym, że naukowe mity mają długi żywot. Błędne teorie to nic nowego, ale z Lafferem jest ten problem, że narobił wiele szkody w nauce, bo jego słynna krzywa trafiła do podręczników i miała wpływ na politykę – pisze członek RPP.