Michał Zieliński

Michał Zieliński

publicysta ekonomiczny

Zgłaszanie nieprawidłowości: obciążenie czy szansa dla firm?

Centralnym organem, do którego adresowane będą zgłoszenia w kanale zewnętrznym ma być Rzecznik Praw Obywatelskich, a w zakresie naruszeń zasad konkurencji i ochrony konsumentów zgłoszenia przyjmować będzie Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Nieskuteczność wewnętrznych kanałów do zgłaszania nieprawidłowości może nieść duże ryzyko operacyjne i wizerunkowe dla organizacji.

Firmowy wyjazd bez PIT - interpretacja podatkowa

W przypadku pokrycia przez pracodawcę kosztów związanych z imprezą szkoleniowo-integracyjną dla niektórych pracowników oraz ich rodzin, po stronie tych osób nie powstanie przychód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Odstępne z tytułu cesji umowy leasingu w kosztach podatkowych - interpretacja podatkowa

Zapłata przez spółkę odstępnego z tytułu cesji umowy leasingu samochodu osobowego może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów jej wspólnika, proporcjonalnie do jego udziału w zysku, jednorazowo w dacie poniesienia. Koszt taki jest limitowany.

Jak rozliczyć zwrot składek emerytalnych pobranych w Danii

Zwrot składek na duńskie ubezpieczenie emerytalne podlega opodatkowaniu w Polsce. Do obliczenia należności na rzecz polskiego fiskusa stosuje się metodę wyłączenia z progresją.

Status sygnalisty w ustawie o jawności życia publicznego

Co się stanie, gdy sygnalizowane są nieprawidłowości niewygodne dla rządu, np. związane ze spółkami Skarbu Państwa? Brak kontroli sądowej decyzji o nadaniu bądź nienadaniu statusu sygnalisty zdaje się czynić projektowane uregulowanie wadliwym.

Dyktatura mediany

Najnowsze wiadomości z frontu walki z bezrobociem są dobre.

Zysk i ryzyko

Jedną z większych oczywistości ekonomicznych jest stwierdzenie, że istnieje odwrotna zależność między potencjalnym zyskiem a ryzykiem. Ostrożni inwestorzy zadowalają się zyskiem mniejszym, ale dość pewnym, podczas gdy ryzykanci często wygrywają znacznie więcej, ale czasami też bardzo dużo tracą.

Nierówności i niezadowolenie

Ciekawa i nieco niezauważona polemika przetoczyła się w „Gazecie Wyborczej". Zaczął Jacek Żakowski stwierdzając, że przyczyną „wkurzenia wyborców" są nierówności dochodowe, o których świadczy choćby „inwazja luksusowych aut na ulicach Warszawy".

Moja odpowiedź Markowi Belce

Pan profesor Marek Belka, prezes NBP, jest jednym z najlepiej wykształconych polskich ekonomistów. Ma ogromną wiedzę akademicką, ale także – po latach znakomicie pełnionej służby publicznej – praktyczną.

Ochłodzenie w trakcie upałów

Lipiec rozpoczął się tropikalnymi upałami, ale temperatura nastrojów społecznych wyraźnie spadła.