Krzysztof Czyżewski

Tarabasz, Czyżewski: Czy dalej możemy wierzyć własnym oczom

W Polsce ochrona prawna przed deepfake' ami może się okazać iluzoryczna.

Tarabasz, Czyżewski: O wyzwaniach prawnych. Czy dalej możemy wierzyć własnym oczom

W Unii Europejskiej trwają prace nad przyjęciem kompleksowej regulacji dotyczącej sztucznej inteligencji. Technologia ma być skategoryzowana, ale z uwzględnieniem analizy ryzyka.

Rzeczkowski, Czyżewski: Ajerkoniak w sklepie z nabiałem da się obronić

Publikacja wyroku, w którym zawarte są znaki towarowe lub nazwy alkoholu, nie stanowi niedozwolonej reklamy takich produktów.

Czyżewski, Jedynak-Gierada: Czy Świnka Peppa bez ochrony to początek

Tzw. dekret Putina i działania rosyjskich sądów wskazują, że realnie możemy mieć do czynienia z legalizacją naruszeń wobec wyłącznych praw do licencjonowanych wyrobów. Otworzy to drzwi naruszycielom z Rosji i innych państw, nieuznanych za „nieprzyjazne” do kopiowania, wprowadzania na rynek i czerpania korzyści z cudzej pracy twórczej.

Laudacja Krzysztofa Czyżewskiego

Tomas Venclova - pochwała sąsiada. Laudacja z okazji przyznania Nagrody Rzeczpospolitej im. Jerzego Giedroycia