Andrzej Wojtyna

Andrzej Wojtyna: Czy obecnemu prezesowi NBP niepotrzebna jest przyszła RPP

Zamiast niezależnego konstytucyjnego organu o kluczowym znaczeniu dla prowadzenia dobrej polityki pieniężnej, szczególnie w obecnej niepewnej sytuacji, Rada może stać się zwykłą atrapą, na którą szkoda będzie pieniędzy podatników.

Andrzej Wojtyna: Kto na szefa NBP

Polski nie stać na drugą kadencję prezesa Adama Glapińskiego – pisze były członek Rady Polityki Pieniężnej.

Andrzej Wojtyna: Polski Ład zagrożeniem dla polskiej gospodarki

W porównaniu z „Polskim Ładem” Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju jawi się jako całkiem udany efekt rzetelnej pracy kompetentnych urzędników państwowych. Pokazuje to, jak duży regres nastąpił w jakości myślenia strategicznego i przygotowywania oficjalnych dokumentów.

Andrzej Wojtyna: Ekonomia polityczna ratyfikacji Funduszu Odbudowy - ostrzeżenie przed pominiętym scenariuszem

Opozycja powinna podkreślać konieczność stworzenia ponadpartyjnych, odpolitycznionych mechanizmów kontroli wydatkowania środków z Funduszu Odbudowy i naciskać na Komisję Europejską, aby ją w tym wspomagała. Nie powinna natomiast wetować samej ratyfikacji.

Andrzej Wojtyna: Czternasta emerytura to kosztowne fiasko

W warunkach coraz trudniejszej sytuacji budżetowej lekką ręką wydaje się ponad 11 mld zł na świadczenie, które nie przyczynia się do rozwiązania żadnego z poważnych współczesnych problemów gospodarczych i społecznych.

Andrzej Wojtyna: Polexit znacznie groźniejszy niż weto

Polska może się stać wyjątkowym przypadkiem politycznej i ekonomicznej głupoty, prymusem w odbieraniu sobie szansy na pomyślny rozwój i skazywaniu się na gospodarczy skansen.

Andrzej Wojtyna: Jak rozumieć naturę obecnego kryzysu

Trzeba wymuszać wyższą merytoryczną jakość antykryzysowych działań rządu i mniejsze uzależnienie od bieżącej polityki. To ograniczy ryzyko poważnych błędów.

Andrzej Wojtyna: Wątpliwości przed kongresem ekonomistów

To prezydent Duda powinien zostać objęty merytorycznym patronatem ekonomistów, a nie obejmować honorowym ich kongres. Ten powinien mieć hasło „Ekonomiści w obronie dorobku transformacji, dla dalszego rozwoju gospodarki".

Apel ekonomistów ważny, ale niewystarczający

Nawet jeśli uda się obronić regułę wydatkową, to dużo większe zagrożenie dla finansów publicznych stanowi rozmontowywanie całkiem dobrze funkcjonującego polskiego modelu kapitalizmu.

Afera KNF a niezależność NBP

Afera wybuchła w KNF, ale problem jest szerszy i poważniejszy, bo dotyczy w zasadzie wszystkich agend państwa, które w zamyśle ustawodawcy miały być niezależne od nacisków ze strony polityków.