Andrzej Wojtyna

Andrzej Wojtyna

Andrzej Wojtyna: NBP: zmiana ustawy równie ważna jak prezesa

Nie pytajmy o to, czy postawić prezesa NBP przed Trybunałem Stanu, ale o to, które argumenty są ważniejsze dla prawników, a które dla ekonomistów i dlaczego.

Andrzej Wojtyna: Zmarnowana szansa prezesa NBP

Prezes Adam Glapiński prawdopodobnie liczył, że dzięki zmianie formuły konferencji prasowej i pewnym innym działaniom uda mu się oddalić widmo postawienia go przed Trybunałem Stanu. Próba ta zakończyła się jednak fiaskiem.

Andrzej Wojtyna: Zdławienie inflacji czy niezależności NBP

Niezależnie od wyniku wyborów czeka nas w gospodarce i w polityce trudny okres. Szkoda, że w takiej sytuacji Adam Glapiński pogrzebał zasadę apolityczności NBP i opowiedział się za modelem „rozwoju” mającym odizolować Polskę od Europy.

Andrzej Wojtyna: Czy NIK zagraża niezależności NBP

Eksponując rzekomą troskę o niezależność banku centralnego i zarzucając NIK jej naruszanie, prezes NBP i RPP-6 prowadzą politykę pieniężną i komunikacyjną opartą coraz bardziej na odczytywaniu oczekiwań obecnej władzy.

Andrzej Wojtyna: Prezes kończy z niezależnością NBP

To ewenement na skalę światową, że trzeba chronić bank centralny przed jego własnym prezesem.

Andrzej Wojtyna: Czy NBP pilnie potrzebuje nowego prezesa

Rok, jaki minął od agresji Rosji na Ukrainę, skłania do oceny polityki prowadzonej w tym okresie przez Narodowy Bank Polski, a właściwie przez prezesa Adama Glapińskiego.

Prof. Andrzej Wojtyna: Ryzykowna przerwa RPP

Rada zrobiła w listopadzie i październiku pauzę w wywiązywaniu się z obowiązku wynikającego z konstytucji oraz ustawy o NBP.

Andrzej Wojtyna: Bardzo potrzebny bunt mniejszości w RPP

Jestem przeciwny sztucznemu wygaszaniu konfliktu i zamazywaniu osi obecnego sporu wewnątrz RPP w imię rzekomej obrony wiarygodności i prestiżu NBP.

Andrzej Wojtyna: Dlaczego Adam Glapiński jest tak cenny dla PiS

Obecny prezes Narodowego Banku Polskiego jest dla rządzącej partii tym cenniejszy, im bardziej liczy się ona z możliwością przegrania wyborów.

Andrzej Wojtyna: NBP w wydaniu Adama Glapińskiego a konstytucyjny limit długu

Brakuje mechanizmów instytucjonalnych, które by wymuszały na prezesie NBP, aby przedstawił w miarę wiarygodną ścieżkę powrotu inflacji do celu.