Andrzej Wojtyna

Andrzej Wojtyna: Dlaczego Adam Glapiński jest tak cenny dla PiS

Obecny prezes Narodowego Banku Polskiego jest dla rządzącej partii tym cenniejszy, im bardziej liczy się ona z możliwością przegrania wyborów.

Andrzej Wojtyna: NBP w wydaniu Adama Glapińskiego a konstytucyjny limit długu

Brakuje mechanizmów instytucjonalnych, które by wymuszały na prezesie NBP, aby przedstawił w miarę wiarygodną ścieżkę powrotu inflacji do celu.

Andrzej Wojtyna: Poglądy prezesa NBP a wiarygodność prezydenta RP

Bezpieczeństwo ekonomiczne Polski wymaga przerwania niekorzystnego sprzężenia, które obniża wiarygodność zarówno urzędu prezydenta, jak i banku centralnego. Cała nadzieja w Sejmie.

Andrzej Wojtyna: Obniżka VAT: tarcza anty- czy proinflacyjna?

W literaturze przedmiotu brak jest sugestii, że obniżkę podatków można traktować jako narzędzie walki z inflacją w sytuacji, gdy w zasadzie wszystkie dane, łącznie z inflacją bazową, wskazują na przegrzanie koniunktury.

Andrzej Wojtyna: NBP – nadal brak światła w tunelu

Tarcze antyinflacyjne w proponowanej formie to narzędzia z arsenału polityki dochodów lub społecznej. Można by przypuszczać, że taka nazwa sugeruje wyręczanie NBP przez rząd z obowiązków konstytucyjnych.

Andrzej Wojtyna: Czy obecnemu prezesowi NBP niepotrzebna jest przyszła RPP

Zamiast niezależnego konstytucyjnego organu o kluczowym znaczeniu dla prowadzenia dobrej polityki pieniężnej, szczególnie w obecnej niepewnej sytuacji, Rada może stać się zwykłą atrapą, na którą szkoda będzie pieniędzy podatników.

Andrzej Wojtyna: Kto na szefa NBP

Polski nie stać na drugą kadencję prezesa Adama Glapińskiego – pisze były członek Rady Polityki Pieniężnej.

Andrzej Wojtyna: Polski Ład zagrożeniem dla polskiej gospodarki

W porównaniu z „Polskim Ładem” Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju jawi się jako całkiem udany efekt rzetelnej pracy kompetentnych urzędników państwowych. Pokazuje to, jak duży regres nastąpił w jakości myślenia strategicznego i przygotowywania oficjalnych dokumentów.

Andrzej Wojtyna: Ekonomia polityczna ratyfikacji Funduszu Odbudowy - ostrzeżenie przed pominiętym scenariuszem

Opozycja powinna podkreślać konieczność stworzenia ponadpartyjnych, odpolitycznionych mechanizmów kontroli wydatkowania środków z Funduszu Odbudowy i naciskać na Komisję Europejską, aby ją w tym wspomagała. Nie powinna natomiast wetować samej ratyfikacji.

Andrzej Wojtyna: Czternasta emerytura to kosztowne fiasko

W warunkach coraz trudniejszej sytuacji budżetowej lekką ręką wydaje się ponad 11 mld zł na świadczenie, które nie przyczynia się do rozwiązania żadnego z poważnych współczesnych problemów gospodarczych i społecznych.