Dobromiła Niedzielska-Jakubczyk

Waldemar Gujski o patologiach polskiego rynku pracy

Niewolnicza praca przez kilkanaście godzin dziennie bez dodatkowego wynagrodzenia, zadaniowy czas pracy w biurach i zmowy płacowe – to dość, by wkroczyło państwo i próbowało ukrócić te praktyki – przekonuje adwokat w rozmowie z Dobromiłą Niedzielską-Jakubczyk.

Zaległości składkowe ZUS a zamówienia publiczne

Uzupełnienie zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie społeczne przed udzieleniem zamówienia nie musi chronić wykonawcy przed odrzuceniem go.

Transport publiczny to wyjątek od zasady wolnego rynku

Unijne reguły rządzące zamówieniami publicznymi w dziedzinie przewozu osób pozwalają zamawiającym jednostkom administracji ograniczyć podwykonawstwo nawet do zera.

Trybunał: pasażer na gapę wyjęty spod prawa konsumentów

Ten, kto nie kupił biletu na pociąg w państwie Unii, nie jest chroniony prawem wspólnotowym tak, jak wszyscy konsumenci. Może więc być zmuszony do zapłacenia drakońskiej kary.

TSUE: wyrok uchylający odnosi skutek od daty wydania decyzji

Sąd rozpoznający odwołanie od decyzji krajowego organu regulacyjnego powinien móc uchylić ją z mocą wsteczną, jeżeli stwierdzi, że jest to konieczne do udzielenia skutecznej ochrony przedsiębiorcy, który o to wnioskował.

Konkurencja: świadczenie usług publicznych na rynku z sektora gazowego

Konkurencja konkurencją, a państwa członkowskie Unii mogą – nie naruszając podstawowych zasad traktatowych – w interesie ogólnym, nałożyć na przedsiębiorców z sektora gazowego zobowiązania polegające na świadczeniu usług publicznych.

Wydalenie opiekuna a dobro dziecka

Niedopuszczalne są przepisy krajowe, które bezwarunkowo zmuszają do opuszczenia Unii karanego obywatela państwa nienależącego do Wspólnoty, gdy ten opiekuje się dzieckiem-obywatelem UE, mieszkającym stale w państwie członkowskim.

Zamówienia publiczne: dodatkowa gwarancja może zabezpieczać odwołania

Nie jest ograniczeniem prawa do sądu stawianie bariery pieniactwu i opóźnianiu procedur udzielania zamówień publicznych.

TSUE: Łącze internetowe Wi-Fi powinno zabezpieczyć hasło

Nie można żądać od firmy zapewniającej publiczny dostęp do sieci odszkodowania za to, że ktoś korzystający z jego Wi-Fi naruszył prawa właściciela utworu.

Prof. Marek Świerczyński o danych osobowych w internecie: ich ochrona to fikcja

Nie ma efektywnej ochrony interesów konsumenta w internecie. Dlatego sami musimy się pilnować, gdy powierzamy informacje o nas – mówi profesor i prodziekan wydziału prawa Marek Świerczyński w rozmowie z Dobromiłą Niedzielską.