Rafał Trzeciakowski

Rafał Trzeciakowski

Ekonomista FOR

Rafał Trzeciakowski, Sławomir Dudek: Miliardy korzyści z Unii

Bilans członkostwa w Unii Europejskiej jest dla nas jednoznacznie korzystny – piszą ekonomiści.

„Polski Ład” – wydmuszka marketingowa

Pozytywem „Polskiego Ładu” jest to, że PiS pokazało w końcu prawdziwą koncepcję modelu społeczno-gospodarczego, do którego chce dążyć.

Rafał Trzeciakowski: Mitologia inwestycji publicznych

Kraje bogate bogactwem swoich obywateli stwarzają im przewidywalne, stabilne warunki działania, dzięki czemu nieprzerwanie rozwijają się przez dekady. Wzmożenia inwestycji publicznych były do tej pory domeną peryferyjnych gospodarek i prawie zawsze kończyły się „twardym lądowaniem”.

Czy rząd jeszcze bardziej podzieli rynek pracy?

W Polsce o tym, w oparciu o jaką umowę wykonywana jest praca, decydują korzyści podatkowe i poziom regulacji, zamiast specyfiki danego zajęcia. Rząd niekonsekwentnie stara się to zmienić, zniechęcając do nietypowych form zatrudnienia.

Zatory płatnicze - nowe rozwiązania od 1 stycznia 2020 r.

Nowelizacja wynikająca z ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych, która z drobnymi wyjątkami weszła w życie 1 stycznia 2020 r., formułuje szereg nowych rozwiązań, które mają służyć walce z nieterminową płatnością należności w transakcjach handlowych.

Polacy głosują nogami za wolnością gospodarczą

Ogólnoświatowym trendem jest migracja do krajów o większym zakresie wolności gospodarczej. W ich kierunku w latach 2010–2015 wśród 156 krajów wyjechało aż 16 mln emigrantów, wobec jedynie 4 mln w kierunku przeciwnym.

Komu zależy na regulacji Facebooka?

Obaj uważamy, że rządy powinny przyjąć bardziej aktywną rolę w regulacji internetu – napisał Mark Zuckerberg po spotkaniu z Emmanuelem Macronem w sprawie francuskich planów regulacji Facebooka.

Jak pozyskiwać kapitał nie tylko dla klubów sportowych

Wisła Kraków S.A., przeprowadziła akcję pozyskiwania pieniędzy na funkcjonowanie klubu w trudnej sytuacji ekonomicznej. Zbiórkę zorganizowano na platformie beesfund.com, która jest platformą finansowania społecznościowego o charakterze udziałowym.

Słodko-gorzkie zmiany w dotacjach dla gier wideo

W zeszłym roku ostrzegaliśmy jako Forum Obywatelskiego Rozwoju, że proponowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ulga podatkowa na tzw. kulturowe gry wideo jest efektem lobbingu wąskiej grupy potencjalnych beneficjentów i nie znajduje uzasadnienia. Ostrzegaliśmy też, że politycy starają się przypisać sobie spektakularny sukces polskiej branży gier komputerowych, mnożąc dla niej kolejne programy dotacji.