Katarzyna Pinkosz

Chorzy na szpiczaka czekają na leki

Dzięki nowym terapiom na świecie szpiczak z choroby śmiertelnej zmienia się w przewlekłą. Pacjenci z odmianą oporną na leczenie powinni mieć dostęp do jak najszerszego wachlarza leków.

Cukrzyca – zdążyć przed powikłaniami

Jak poprawić opiekę nad chorymi w Polsce, by choroba była diagnozowana wcześniej i nie powodowała ciężkich powikłań – zastanawiali się eksperci podczas debaty „Rzeczpospolitej" „Cukrzyca – zdążyć przed powikłaniami".

Niedostateczne wsparcie dla chorych z cukrzycą

Rozmowa z Lidią Gądek, posłanką na Sejm, przewodniczącą Parlamentarnego Zespołu ds. Cukrzycy.

Państwo nie powinno różnicować pacjentów

Rozmowa z dr. Leszkiem Borkowskim, farmakologiem klinicznym, prezesem fundacji Razem w Chorobie.

Epidemia, która zagraża życiu

Miażdżyca, zawał serca, udar mózgu, utrata wzroku – to najpoważniejsze powikłania cukrzycy. Gdyby od początku była dobrze leczona, można by było ich uniknąć.

Cukrzyca typu 2 – zdążyć przed powikłaniami

Powikłania cukrzycy mogą doprowadzić do zawału serca, udaru mózgu, utraty wzroku. Szansa na ich uniknięcie to szybkie zdiagnozowanie i wczesne leczenie, które muszą inicjować lekarze rodzinni.

Jak dać chorym szansę

Nieswoiste zapalenia jelit dotykają głównie młodych. Powinni mieć optymalne leczenie, by ustrzec się powikłań, operacji i żyć normalnie.

Hematolodzy chcą leczyć nowocześnie

Dostęp do nowych leków dla pacjentów z nowotworami wymaga zmian w systemie ochrony zdrowia.

Dostęp do leków: Europa dwóch prędkości

Polacy cierpiący na nowotwory nie mają dostępu do nowoczesnych terapii – w odróżnieniu od pacjentów z Europy Zachodniej, a także Słowacji, Czech, Węgier, które mają PKB zbliżone do naszego.

Terapie na miarę pacjentów

Pacjenci w Polsce i na Węgrzech później zyskują dostęp do nowoczesnych terapii hematologicznych niż chorzy w Europie Zachodniej – wynika z debaty eksperckiej.